Land og by

Informationsaften for nye kandidater til byrådet

Forud for det kommende kommunalvalg inviterer Faxe Kommune nye kandidater til en informationsaften om byrådsarbejdet.

Der afholdes to identiske arrangementer: Torsdag den 4. maj og tirsdag den 8. august – begge møder fra klokken 19.00 til 21.00, i Byrådssalen, Søndergade 12, 4690 Haslev.

Formål med mødet er at give – ikke mindst nye – kandidater information om valget, arbejdet i byråd og udvalg samt om kommunens opgaver og organisering.

Program:

  • Velkomst
  • Kort præsentation af Faxe Kommune
  • Det kommunalpolitiske hverv – valg, pligter og rettigheder
  • Det politiske arbejde
  • Praktiske forhold

Der bliver lejlighed til at stille spørgsmål og drøfte emnerne undervejs i programmet.

Tilmelding til informationsmøderne sker til Lene Fransson på telefon 5620 3701 eller e-mail lefr@faxekommune.dk.

Tilmelding til arrangementet den 4. maj 2017 skal ske senest fredag den 28. april.

Tilmelding til arrangementet den 8. august skal ske senest den 2. august.

Kommentarer