Foreningsnyt

Indstillingsmøde til Folkeoplysningsudvalget 2018-2021

Der skal indstilles medlemmer til Folkeoplysningsudvalget i Faxe Kommune for perioden 2018 – 2021.

Indstillingsmødet holdes torsdag den 22. februar 2018 klokken 19.00 i Kultunariet, Søndergade 12A, 4690 Haslev.

Hver forening/oplysningsforbund kan møde med to deltagere.

Inden selve indstillingen orienteres der om regler og procedure.

Der skal findes medlemmer og stedfortrædere inden for følgende områder:

  • 2 repræsentanter fra oplysningsforbund og andre foreninger, der modtager tilskud til folkeoplysende voksenundervisning
  • 5 repræsentanter fra idrætsforeningerne
  • 1 repræsentant fra børne- og ungdomssamrådets område
  • 1 repræsentant fra handicapområdet
  • 2 repræsentanter fra børneområdet, øvrige foreninger og andre initiativtagere

Byrådet har valgt 2 medlemmer til Folkeoplysningsudvalget.

Indbydelse til indstillingsmødet sendes direkte til formænd for aftenskoler og foreninger, der modtager tilskud og som derfor kan deltage

i indstillingsmødet, men kan også fås hos Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice på 5620 3736 eller mail: tijab@faxekommune.dk

Kommentarer