Land og by

Indkaldelse af medlemmer til lokalt naturråd

Faxe Kommune indkalder medlemmer til et nyt lokalt naturråd for Faxe, Næstved, Ringsted, Stevns og Vordingborg kommuner.

Et nyt lokalt naturråd skal rådgive kommunerne i forbindelse med udpegning af områder, som skal indgå i et Grønt Danmarkskort. Det har Folketinget vedtaget, og Grønt Danmarkskort skal blandt andet understøtte FN’s og EU´s mål for biodiversitet i 2020.

Derfor søger Faxe Kommune nu interesserede medlemmer til det lokale naturråd for Faxe, Næstved, Ringsted, Stevns og Vordingborg kommuner. Rådet vil bestå af højst 20 medlemmer, som skal repræsentere både erhvervs-, natur-, miljø- og friluftsinteresser.

Hvem kan indstille medlemmer?

  • Relevante landsdækkende erhvervsorganisationer
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller som varetager væsentlige rekreative interesser
  • Lokale foreninger og organisationer, der er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af natur.

Organisationerne skal indstille både et medlem og en suppleant – gerne både en mand og en kvinde, da kommunerne tilstræber en ligelig fordeling i rådet af såvel køn som af forskellige interesseområder. I sidste ende er det kommunerne, der sammensætter naturrådet.

Hvad skal naturrådet lave?

Naturrådet får en rådgivende funktion overfor kommunalbestyrelserne. Rådet får altså ingen beføjelser som myndighed. De opgaver, Naturrådet skal rådgive kommunerne om, er:

  • Hvad der skal udpeges som områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser
  • Hvad der skal udpeges som potentielle naturområder, der udvider eller skaber sammenhæng mellem eksisterende værdifulde naturområder
  • Hvad der skal udpeges som naturområder, som samtidig bidrager til andre formål

Grønt Danmarkskort skal kunne bruges af både kommuner, staten, foreninger og fonde som grundlag for en prioritering af kommende naturindsatser.

Faxe Kommune er sekretariat for naturrådet, og man kan indstille medlem og suppleant ved at sende en mail med oplysninger om navne, organisation og kontaktoplysninger til naturogmiljoe@faxekommune.dk – senest  1. januar 2018.

Yderligere info kan rettes til Faxe Kommune på telefon 5620 3061 eller på naturogmiljoe@faxekommune.dk

Man kan læse mere om blandt andet naturrådets arbejde på Faxe Kommunes hjemmeside.

Kommentarer