Debat

Der indhentes altid børneattester

Steen Petersen har tidligere spurgt mig, om der altid indhentes børneattester ved ansættelser i daginstitutioner.

Indsendt af borgmester Knud Erik Hansen.

Det gør der, fordi det skal vi. Jeg henviste ved den lejlighed til denne beslutning i Økonomiudvalget den 17. august 2016, som blev enstemmigt vedtaget, dvs. også med tilslutning fra DF’s økonomiudvalgsmedlem, Bente Abrahamsen:

 ”Center for Økonomi, HR og IT indstiller, at der indhentes børneattest på alle personer, der beskæftiges med mulighed for direkte kontakt med børn under 15 år, alle der beskæftiges i Faxe Kommune, også på dette område stilles lige, børneattesten aldrig står alene som ansættelseskriterie, men altid følges op af en grundig samlet vurdering, der til enhver tid sætter børnenes sikkerhed, læring og trivsel højest.”

At børneattesten ikke må stå alene, betyder, at den suppleres bl.a. med oplysninger og referencer vedrørende ansøgeren.

Læs også: Spørgsmål til borgmester Knud Erik Hansen: Hvad sker der?

M.h.t. Steen Petersens spørgsmål om krav til, at børneattesten skal gå 10 år tilbage, vil jeg blot præcisere, at vi ikke på forhånd må stille krav om, at en børneattest skal gå et bestemt antal år tilbage. Derfor lægger vi særlig vægt på, at der ”altid følges op (med) en grundig samlet vurdering, der til enhver tid sætter børnenes sikkerhed, læring og trivsel højest”.

Kommentarer