Store Spjellerup

Ikke sikkert at Spjellerup Friskole får kommunegaranti

Det er tvivlsomt om byrådet i Faxe Kommune beslutter at imødekomme Spjellerup Friskoles ansøgning om en kommunal lånegaranti på 3,5 millioner kroner

Torsdag den 20. april skal byrådet i Faxe Kommune beslutte om de vil imødekomme Spjellerup Friskoles ansøgning om en kommunal lånegaranti på 3,5 millioner kroner.

Friskolen har på grund af et stigende elevantal brug for at udvide. De vil blandt andet bygge et klasselokale der kan rumme alle skolens elever, et naturfag/fysiklokale, et skolekøkken samt faciliteter til specialundervisning og PPR samt lærernes forberedelse- og mødelokale.

Faxe Kommune har ikke tidligere ydet garanti til friskoler og vil med en praksisændring i et vist omfang være bundet af en præcedensvirkning fremadrettet. Desuden skal kommunen være opmærksom på en særlig ’Lighedsgrundsætning’.

Læs også: Spjellerup Friskole vil udvide: Har brug for lånegaranti

Af de kommuner der har haft lignende sager har omkring halvdelen givet tilsagn og halvdelen givet afslag.

Dagen skal behandles af byrådet fordi Økonomiudvalget på mødet den 5. april ikke kunne blive enige. Forvaltningen havde indstillet at der gives afslag på garantien på grund af de økonomiske konsekvenser. For denne indstilling stemte fire; Knud Erik Hansen (A), Camilla Meyer (A), Ivan Lilleng (C) og René Tuekær (L).

Imod stemte Dorte Nybjerg (V) og Jørgen Egede Johannessen (V) og de ønskede sagen behandlet af  byrådet. Bente Abrahamsen (O) afventer stillingtagen til byrådsmødet.

Interesserede kan læse mere om lånegarantien i dagsordenen for næste byrådsmøde på kommunens hjemmeside.

Kommentarer