Faxe Ladeplads

Det er ikke alt som glimter, der er af guld

Er el-biler nu også en god idé?

Skrevet af Birger Holm Brøndberg

Borgere skal kunne forvente, at love, skatter, afgifter og reguleringer eks. enten løser et behov eller gør forhold bedre end de ellers ville have været. Både det offentlige, private erhvervsliv og vi som borgere har et løbende ansvar for at tage ansvar for miljøet og sikre bæredygtighed i vores handlinger. For at tage de rigtige beslutninger skal vi derfor vide, hvad bæredygtighed egentlig er og hvilke menneskelige, miljømæssige og økonomiske indsatser det kræver.

Faxe kommune har valgt at droppe eller i det mindste udskyde investeringer i el-biler. Det er rent faktisk en god idé og det er der flere grunde til:

  1. El-biler kræver mange ressourcer at producere, specielt batterierne er krævende og der trækker kraftigt ned i elbilers miljø- og klimavenlighed
  2. Batterierne indeholder Lithium, som udvindes under kritisable forhold flere steder på jordkloden. Vil vi støtte det?
  3. Nogle fagfolk tvivler på, at der er lithium nok til overhovedet at erstatte fossildrevne biler. ER Elbiler så overhovedet fremtiden?
  4. For at elbiler skal have et mere positivt CO2 aftryk end fossildrevne biler, skal strømmen komme fra energikilder uden CO2 udledning. Det kan vi kun klare ca. 50% af tiden i Danmark og det vil næppe ændre sig nævneværdigt, da vinden ikke blæser mere, uanset hvor mange vindmøller vi smider penge ud til
  5. Elbiler er uforholdsmæssigt dyre i anskaffelse end moderne fossil drevne biler

At Faxe kommune derfor p.t. dropper elbiler er der al mulig grund til at rose. Den pimære fordel ved elbiler lige nu er den manglende partikeludledning, hvorfor elbiler i byområder kan være en stor fordel af helbredsmæssige grunde.

Selvom elbiler “føles godt i maven” hos mange, er der tungtvejende grunde til at være kritisk. At satse stort på elbiler kan meget vel vise sig at skabe flere problemer end det løser og det er hverken rimeligt over for borgerne eller økonomisk og miljømæssigt fornuftigt.

Ingen som følger debatten kan være i tvivl om, at der er rigeligt med andre mere borgernære ting som Faxe kommune bør bruge penge på. Penge kan ikke bruges to gange, så det er fornuftigt at udskyde elbiler og bruge borgernes penge på vigtigere ting.

Det er ikke alt som glimter, der er af guld.

Kommentarer