Faxe

Høstgudstjeneste i Faxe Kirke søndag

Efter gudstjenesten er der auktion over de medbragte herligheder i Faxe Kirkes Sognehus.

Søndag den 17. september klokken 10.30 afholdes der en festlig høstgudstjeneste i Faxe Kirke.

Alle, der har lyst og mulighed for det, kan medbringe lidt af høstens gaver: frugt, grønt, blomster, vin med mere. Årets konfirmander bærer ved gudstjenestens begyndelse hele herligheden ind i den smukt pyntede kirke.

Der synges de gode gamle høstsalmer – og Faxe Kirkes pigekor medvirker.

Efter gudstjenesten er der auktion over de medbragte herligheder i Faxe Kirkes Sognehus (Den gamle biograf). Det indkomne beløb går ubeskåret til menighedsplejen, der blandt andet står for sognets julehjælp.

Kommentarer