Haslev

Første etape af Nordeuropas største slagtesvinekoncept er i fuld gang

Gråkjær og FM Pork er sammen startet på at opføre er det første ud af de fire identiske produktionsanlæg. Det opføres på herregården ’Sofiedal’ på Terslev Skolevej.

Bregentved Gods ved Haslev er i fuld gang med at opføre et 32.000 m2 stort slagtesvineprojekt med en kapacitet på 120.000 producerede slagtesvin om året.

Første etape ud af fire opføres på herregården Sofiedal på Terslev Skolevej 4, lidt uden for Haslev. Det består af et slagtesvin-anlæg med tilhørende foderlade og eget møllerianlæg, på i alt cirka 8.300 m2.

Læs også: Bregentved bygger stalde til 120.000 slagtesvin

Ifølge Gråkjær er miljøteknologien er gylleforsuring som samtidig sikrer automatisk udslusning af gyllen. I stalden etableres der gulvudsug, som forbedrer klima i stalden- til gavn for såvel medarbejdere som dyr.

Lidt om herregården Sofiedal

Sofiedal herregård blev oprettet i 1700-tallet af Adam Gottlob Moltke som ladegård under grevskabet Bregentved.

Sofiedal har siden sin oprettelse været ejet af adelsslægten Moltke.

Sofiedals første hovedbygning blev opført som forpagterbolig mellem 1761 og 1767 af Adam Gottlob Moltke.

Den nuværende hovedbygning er fra 1872 og består af en fløj i to etager med gennemgående frontspids.

Sofiedal kaldes også Sofiendal og hed tidligere Stenkelstrup.

Kommentarer