Land og by

Flygtninge mangler frivillige venner i Faxe Kommune

Danske venner er afgørende for integrationen, men lige nu mangler flere end 20 flygtninge en ven i Faxe. Derfor leder Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp efter frivillige.

Danske venner eller netværkspersoner er altafgørende for integrationen, mener ekspert. Derfor appellerer Dansk Flygtningehjælp og Røde Kors nu til danskerne om at række hånden ud og hjælpe med at tage imod de flygtninge, der har fået ophold i Danmark og skal bo her.

– Som frivillig kan man gøre en stor forskel for flygtninge i deres hverdag. Det handler både om at gøre praktiske ting lettere, men også om at skabe nye netværk og venskaber, for de personlige relationer kan være nøglen til at komme ind i det danske samfund, siger Lone Tinor-Centi, der er chef for Dansk Flygtningehjælps Frivilligafdeling.

Hun bakkes op af Sira Støhrmann, der er projektleder for Røde Kors’ projekt Venner Viser Vej, som matcher frivillige og flygtninge.

– Det personlige og medmenneskelige møde mellem flygtning og frivillig kan betyde en afgørende forskel for integrationen. Når man er ny, har man brug for hjælp til at lære hverdagsdanmark at kende. Frivillige danskere kan hjælpe og styrke flygtninges mulighed for at klare sig godt i det danske samfund, siger Sira Støhrmann.

Netværk er afgørende

Som frivillig ven eller netværksperson kan man hjælpe med at skabe et lokalt netværk. Man kan træne hverdagsdansk, hjælpe med NemID eller måske invitere på besøg i fodboldklubben.

Integrationsekspert og psykolog Mozhdeh Ghasemiyani fik selv hjælp af en frivillig dansk ven, da hun kom til Danmark sammen med sin familie. Hun mener, at sociale relationer kan gøre en markant forskel.

– Det er altafgørende, at flygtninge får en form for netværk. Det giver tryghed, det giver en fornemmelse af, at man hører til, at man ikke er alene. Netværket er nøglen til et godt liv i det danske samfund. Det frivillige møde er vigtigt, fordi man som flygtning har brug for det medmenneskelige møde med en, som viser omsorg af egen fri vilje, siger Mozhdeh Ghasemiyani.

Frivillig alene eller med familien

Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp oplever en stor efterspørgsel blandt kommunens flygtninge efter frivillige venner og netværkspersoner. Det er både enlige flygtninge og familier, som søger venner. Derfor kan man som frivillig både melde sig alene eller sammen med sin familie.

Når man er blevet matchet, bestemmer man selv, hvad man vil lave sammen. Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp opfordrer dog til, at man ses regelmæssigt.

Interesserede kan kontakte frivillig aktivitetsleder Karen Hatt Olsen fra Røde Kors på karen.hatt.olsen@gmail.com eller konsulent Kristine Bjerre Dansk Flygtningehjælp på kristine.bjerre@drc.dk.

Kommentarer