Haslev

Flere indvandrere skal deltage i demokratiet

Den demokratiske deltagelse blandt indvandrere og efterkommere skal styrkes via ny pulje.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har netop udmøntet en ansøgningspulje på i alt 5 mio. kr. til seks forskellige projekter, der alle skal styrke den demokratiske deltagelse blandt indvandrere og efterkommere i udsatte og isolerede boligområder.

Puljen har til formål at imødekomme udfordringer med parallelsamfund, hvor grupper af indvandrere isolerer sig og tager afstand fra det danske samfund. Derudover skal puljen oplyse og udbrede viden om, hvordan det danske demokrati fungerer. Det er derudover hensigten, at målgruppen skal engagereres og motiveres til aktivt at tage del i det danske demokrati.

Projekterne spreder sig geografisk over hele landet og indeholder aktiviteter, der er målrettet både børn, unge og voksne.

 

Kommentarer