Haslev

Finanssvindel kontra velfærd

1500 milliarder suspekte kroner vasket hvide i Danske Bank. 410 milliarder kroner indtil nu svindlet fra 5 Europæiske lande. Flere lande undersøger stadig!

Skrevet af Lars Christensen, Medlem af Enhedslisten

Det er topfolk i internationale finanskredse der aktivt står bag denne svindel.

I Enhedslistens 100 punktsplan er det beregnet, at en bedre kontrol af finanssektoren skal være med til at finansiere vores forslag.Borgerlige kritikere af vores plan kalder den luftig. Andre taler om, at nu vil anstændige borgerlige vælgere ikke mere selv få lov til at bestemme farven på deres tandbørste. Den tidligere venstreminister Søren Pind beder endda Rasmus Jarlov om ikke at kritisere svindlerne i finansverdenen. Det kunne nemlig betyde at Enhedslistens ønske om en Statsbank ville vinde gehør i befolkningen. Pind vil åbenbart hellere acceptere svindel end se et Enhedsliste forslag blive vedtaget.

Den borgerlige tænketank CEPOS har gennemregnet Enhedslistens plan. CEPOS har anerkendt beregningerne, men er ud fra sit borgerlige standpunkt uenige i forslagene.

Ved I hvad kære venner? Jeg tror at der råd til endnu bedre normeringer i vores børneinstitutioner, endnu bedre forhold i folkeskolen, endnu bedre forhold for de ældre der har opbygget vores land, endnu bedre klimavenlig offentlig trafik, endnu flere lærepladser til kommende håndværkere.

Alt dette kan blive til virkelighed den dag landene tager magten fra forbryderne i den finansielle sektor. Det er ikke nok at fordømme disse svindlere, man må fra statens side også lave nye strukturer på finansmarkederne. Enhedslisten har længe arbejdet for at få adskilt kredit og bankvirksomhed.

Enhedslisten ønsker som tidligere nævnt en Statsbank, der ikke skal leve op til de svimlende overskudsønsker, der ses hos de private aktører. Det er ligeledes indlysende at der internationalt skal gribes ind over for de mange skattelyområder/ lande der findes.

Enhedslisten vil ikke se stille på, at milliarder af kroner forsvinder ud af statskassen, samtidig med at borgerne i landets kommuner oplever nedskæringer og manglende udvikling!

 

Kommentarer