Debat

Fibia har fokus på Faxe

I Fibia har vi gennem flere år haft et særdeles godt samarbejde med Faxe Kommune. Og vi har store forventninger til samarbejdet med det nye byråd, så vi kan bidrage til at få så mange af kommunens borgere som muligt med på den digitale motorvej.

Indsendt af Michael Helding, salgschef i Fibia. Svar på indlæg fra Kenneth M. Nielsen, Birkedommervej 8, 4690 Haslev.

Vi er allerede godt på vej. I Faxe Kommune forventes det, at mere end 72 procent af husstandene kan koble sig på Fibias hurtige og stabile fiberbredbånd i løbet af første halvår 2018. I oktober 2016 var det kun muligt for lidt over halvdelen af kommunens private boliger. Hvis man tæller de øvrige udbyderes bredbåndsløsninger med, er Faxe Kommune blandt de kommuner, hvor flest borgere har adgang til hurtigt internet.

En stor del af den succes er kommet via politisk velvilje og mange kilometer nye Fibia-kabler, som har givet et stort antal borgere adgang til fibernettet. Vi har også stået for infrastrukturen til 18 såkaldte hotspots med trådløs adgang til internettet i områder med dårlig internetforbindelse. Desuden har vi leveret tidssvarende internet til flere institutioner og byrådsmedlemmer i Faxe Kommune.

Læs også: Fiber fra FIBIA – Fup fra Faxe

Vi har haft flere drøftelser med kommunaldirektøren og borgmesteren om muligheden for at tilbyde fibernet til alle de kunder, som bor i umiddelbar nærhed af de eksisterende fiberkabler. Desværre er det ikke teknisk muligt med de eksisterende installationer til hotspots m.m.

Vi har efter god dialog med Faxe Kommune valgt at prioritere en række områder, hvor vi kan levere fibernet til flest muligt. Faxe Ladeplads er det største enkeltstående projekt. Hvis vi opnår det nødvendige antal tilmeldinger for at gå i gang med etableringen, får ca. 2.000 adresser mulighed for at få fibernet. Men også adresser i tyndere befolkede områder kan se frem til at få fibernet i 2018, bl.a. Leestrup, Vallebo, Rode og Frenderup.

Jo flere, der tilmelder sig projekterne, jo større er chancen for, at fiberkablerne kommer til at dække nye områder. Derfor vil vi opfordre borgerne til at gå sammen – både i de større byer og på landet. Jo større opbakning, jo hurtigere vil fibernettet brede sig ud over den del af Faxe Kommune, som ikke allerede har adgang til tidssvarende internet.

Kommentarer