Faxe Ladeplads

FIBERNET i Faxe Ladeplads?

Så vidt vides rækker fællesantennen kun til Faxe Å. Syd for Faxe Å-broen er vi mange der også har brug for en stabil internetforbindelse.

Indsendt af Bo Jørgensen, Villavej 5B, 4690 Haslev. Sommerhusejer i Faxe Ladeplads

De 2 ‘mulige løsninger’, fibernet kontra fællesantenne, kan ikke sidestilles, da der er tale om 2 forskellige produkter, hhv. lysleder- og kobber/coaxkabler.

Lysleder/fibernet har helt klare fordele og er ubetinget den hurtigste og mest stabile løsning til Internet-brug der udbydes. Fibernet er udkantsvenligt. Fibernet forsyner de yderste brugere på ledningen med samme kapacitet og hastighed, som dem der ligger først på ledningen og dette uanset hvor stor datatrafik der i øvrigt er på fibernettet.

Fibernet kan understøtte stabil mobiltelefoni, så vi reelt kan frigøre os fra fastnet-telefoni, baseret på de gamle kobberledninger. Ønsker man fortsat fastnet, fås det fibernet-baseret og er således ikke afhængig af kobbernet-vedligeholdelse, der med et svindende antal brugere, næppe bliver billigere i fremtiden.

TV-mulighederne med fibernet adskiller sig nok ikke væsentligt fra andre udbydere som det ser ud lige nu, men nye standarder og muligheder som baserer sig på fibernet-teknologien er på vej.
Velfungerende mobiltelefoni og internet-forbindelse med fibernet, øger interessen for bosætning, iværksætteri, opstartsvirksomhed og hjemmearbejdspladser, som igen øger efterspørgslen på vores ejendomme, med kortere liggetider og måske bedre priser. Giver dynamik i vores lokale erhvervsliv, som igen er afgørende for vores offentlige serviceniveau.

En mere unik mulighed for et håndgribeligt løft, ud af ’strandkanten’ og lurende stangnation i vores område, -end vi har lige nu, ligger nok ikke lige om hjørnet. En rum tid vil formentlig gå inden en udbyder igen vil forsøge sig, set ud fra den tilslutning undersøgelsen indtil videre viser med 193/400 tilmeldte. Se link

Guldborgsund er godt på vej med fiberudrulning og kombineret med Fehmaren-forbindelsen og den infrastruktur der følger, er det ikke utænkeligt at de udvikler et kraftcenter i deres område. Køge buldrer også derudaf, for ikke, i al beskedenhed at nævne Faxe Kommune’s ‘Vilde Vesten’.

-‘Vågn op, Faxe Ladeplads!’, det er nu vi har muligheden for at rykke med ind i fremtiden.

Bestilles en fiberforbindelse af et firma i et udkantsområde, kan prisen ligge på 50-150.000 kr. Med det foreliggende tilbud til os fra Fibia er prisen ca. 3.200 kr. og efter 6 mdr. kan abonnementet opsiges og uden yderligere udgifter har man en fibernet-forbindelse installeret i sit hus i mange år frem, – og nu endda med håndværkerfradrag. Forbindelsen kan åbnes igen når man ønsker det.

Lyslederkablet i huset vil være ejet af samme firma som ejer EL-forsynings-kablet i dit hus og vedligeholdes på samme måde helt ind i ‘boksen’ på væggen. Kablet ’skydes’ så vidt mulig ind på din grund, så haveanlæg og belægninger ikke forstyrres. Kablet føres gennem ydervæg/sokkel og afsluttes med en boks på væggen, -alt inklusiv i prisen.

Installeret fibernet-forbindelse efterspørges i stigende grad af huskøbere, fibernettet kan således være en afgørende faktor for at få huset solgt.

Hvis vi i Faxe Ladeplads ikke når de 400 tilmeldinger, inden den officielle dato, d. 15. december, bliver fibernet-projektet sandsynligvis ikke til noget.

Det har i så fald været gratis at tilmelde sig, – så hvad er der at miste!

 

Kommentarer