Faxe Ladeplads

FIBERNET i Faxe Ladeplads – Fiber versus Kobber

Hvis 300Mb er mere end folk har brug for, – må det være verdens dårligste investering at udbygge til 1000Mb!!!

Indsendt af Bo Jørgensen, ildsjæl og sommerhusejer i Faxe Ladeplads (Med afsæt i antenneforeningens indlæg i Faxenyt.dk, d. 14. december)

300Mb eller for den sags skyld 1000Mb, har kun reel værdi, hvis der er et transmissionsnet der har kapacitet og stabilitet til at samtlige ‘Mb’ når ud til brugeren (download) og det skal samtidig være konstant 24/7/365, – lige så vigtigt med datooverførsel den anden vej (upload), der er helt afgørende, hvis det skal kunne facilitere hjemmearbejdspladser.

Med fibernet har hver bruger sit eget lille ‘rør’ med data, der bevæger sig med lysets hastighed i begge retninger. Med den teknologi der tilbydes nu, bør langsom og ustabil dataoverførsel være fortid.

Fibia (Seas-Nve) ejes af EL-forbrugerne (os selv) som via en del af EL-regningen har opsparet penge, der nu bruges til at investere i fibernet-udrulning. Det er vores egne penge, der af vores eget firma, investeres i vores eget projekt, til vores egen nytte og fornøjelse og ikke mindst til værdiskabelse i vores samfund.

Til at sikre at vores penge kan forrentes, har vores ‘pengeforvaltere’ besluttet, at der til iværksættelsen af fibernetprojektet, skal være en tilkendegivelse fra 400 brugere, der i kraft af deres betaling af minimum 1,28 mill., udtrykker en seriøs interesse for projektet. Med 400 brugere (ambassadører) vil andre sandsynligvis komme til, når de i nabolaget får kendskab til fibernettets muligheder og selv ønsker en fiberforbindelse, så investeringen over tid bliver bæredygtig.

Et andelsselskab skal ikke generere midler til afkast og udbytter, men blot forvalte andelshavernes penge fornuftigt og visionært. De færreste sætter i dag spørgsmålstegn ved, om EL-forsyningsnettet var en god ide at bygge for 100 år siden.

Fibernet er bredbånd/internet der også leverer TV

Fællesantenneanlæg er TV der også leverer bredbånd/internet. Nogle får adgang til begge dele. Er man tilfreds med sin nuværende TV-signal-leverandør, står det enhver frit for at fortsætte med den. Synes man bedst om Fibias internet, kan det vælges.

Når den nyeste TV-teknologi i nær fremtid kun kan udnyttes via en fiberforbindelse, kan man skifte over til at få sit TV-signal fra sin fiberinstallation, – hvis man da har en!

Har man ikke en fiberinstallation, når behovet opstår, må man vente til entreprenøren har tid til at installere den og betale den pris der forlanges. Lige nu kender vi minimumsprisen for en fiberinstallation:

Cirka 3.200 kr. inkl. 6 mdr. internet, minus håndværkerfradrag på mellem 500-800 kr.

Der er hårdt brug for hver eneste tilmelding til at nå i mål inden nytår!!!

Se hvor tæt vi er på målet og meget mere på www.fibia.dk.

Servicehavnen til Kriegers Flak gik til Klintholm. Servicehavne til underentreprenører er stadig i spil. Faxe Ladeplads har ideelle faciliteter, -dog ikke fibernet, -det havde Klintholm!

I den kommende tid vil interesserede firmaer søge landbase til deres aktiviteter i forbindelse med etablering af vindmølle-projektet på Kriegers Flak. Byggefasen forventes afsluttet med udgangen af år 2021. At få fibernet i Faxe Ladeplads godkendt til udrulning og i drift inden for overskuelig fremtid, kan være et afgørende positivt signal at kunne sende til potentielle underentreprenører for deres valg af havn.

Med Ildsjælene som værter, inviteres alle i FL til det sidste borgermøde inden deadline for tilmeldinger.

Tid: Torsdag d. 21. december 2017 kl. 18.30

Sted: Hylleholt Skole, Blok B, Dannebrogsvej 1, 4654 Faxe Ladeplads

  • Borgmester, Ole Vive
  • Ildsjæl og tovholder i Faxe Ladeplads, Henrik Fjordager
  • Fhv. Ildsjæl fra Teestrup, Morten, -fibernetbruger i snart 1 år, -øser af sin erfaring
  • Ejendomsmægler fra Danbolig i Faxe, Mads Werner
  • Repræsentanter fra Fibia, Johnny Aaberg og 2 kollegaer
  • Ildsjæle, Faxe Ladeplads

-Alle sommerhusejere i FL er inviteret via E-boks

Kommentarer