Land og by

Faxe presser på for bedre mobil- og bredbåndsdækning

Teleselskaberne skal forpligtes til at forsyne alle adresser, mener kommunen. Faxe Kommune og repræsentanter fra kommunens erhvervsliv mødes i dag med Energistyrelsen for at drøfte mulighederne for bedre mobil- og bredbåndsdækning i landområder.

Borgmester Knud Erik Hansen og adm. direktør Jens Risom fra Gisselfeld Kloster får i dag besøg af Energistyrelsen for at drøfte mulighederne for at sikre bedre mobil- og bredbåndsdækning i kommunen.

Mødet er en opfølgning på et besøg hos Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) i september måned, hvor Faxe Kommunes borgmester, kommunaldirektør og repræsentanter fra kommunens store virksomheder satte fokus på den ulige adgang til hurtigt og stabilt mobilnetværk og bredbånd.

Især kommunens landområder oplever en utilstrækkelig mobil- og bredbåndsdækning. Det hæmmer både borgeres og virksomheders muligheder for at vækste og bosætte sig.

– Vi er i dag lige så afhængige af en god digital infrastruktur, som vi er af adgang til el, vand og varme. Men i modsætning til førhen, hvor forsyningsselskaberne var forpligtet til at lægge elektricitet og vand ind hos alle, så er teleselskaberne i dag – af uransagelige årsager – ikke forpligtet til at sikre alle adgang til mobil- og bredbåndsdækning. Det skal der ændres på, siger borgmester Knud Erik Hansen.

Når borgmesteren og Gisselfelds direktør i dag mødes med Energistyrelsen, vil de presse på for at teleselskaberne fremadrettet bliver forpligtet til at forsyne alle adresser uanset pris. Alternativt foreslår kommune og de lokale virksomhedsrepræsentanter, at teleselskaberne fremadrettet bliver forpligtet til at skabe gode roaming-muligheder. På den måde kan borgere og ansatte få et godt signal på deres mobiltelefon, uanset hvilket selskab, der tilfældigvis har en mast i nærområdet.

Som en tredje mulighed foreslår Faxes repræsentanter at tillade opsætning af signalforstærkere i huset eller på arbejdspladsen, som kan forstærke signalet til mobiltelefonen.

– Det er simpelthen uholdbart, at klostrets ansatte og gæster fra ind- og udland ikke kan ringe eller gå på internettet, når de arbejder i marken eller besøger os. Vi lever i en tid, hvor det er afgørende nødvendigt at være ‘på’, siger Jens Risom.

Kommentarer