Faxe Ladeplads

Faxe Landsby Forum nedlægger sig selv

FLF, Faxe Landsby Forum har indkaldt til gravøl for venner, medlemmer og interessenter og ægtefæller.

Onsdag den 30. august klokken 18:00 har FLF, Faxe Landsby Forum har indkaldt til gravøl for venner, medlemmer og interessenter og ægtefæller.

Allerede til årsmødet i 2016 var punktet: Nedlæggelse af foreningen på dagsordenen, men blev udskudt til 2017 for at se om en ny bestyrelse ville komme på banen. Dette var ikke tilfældet og derfor blev det på årsmødet i marts måned enstemmigt vedtaget at nedlægge foreningen. Dette kræver to på hinanden følgende møder.

Det blev foreslået at foreningens aktiver med hensyn til Æblepressen overgives til Leestrup Bylaug mod at de foreninger der finansierede købet fortsat kan låne udstyret en gang om året.

Foreningen har indkaldt til ekstraordinært årsmøde den 30. august klokken 19. Og der er indkaldt til det andet møde klokken.

Tilmelding på telefon 2926 2749 er nødvendig.

Om Faxe Landsbyforum

Faxe Landsbyforum har beskæftiget sig med mere end 20 emner. 3 succesfulde projekter er gennemført: Årlige æblepresninger, ‘Valg-pølse-træf’ og ‘Tur – Kultur – Natur’.

FLF har også været inde på: Aktiviteter i vore foreninger, Borgerservice, Digitalisering, Femern Bælt, Klimakommunen, Kloakkerne, Lokale kapitaler, Madbåren udvikling af landområderne, Nabohjælp, Offentlig Trafik, Sikkerhed på landet, Skole¬strukturen, Tang på stranden, Vandløb, Veje, Videndeling og Virksomheds¬registrant.

Kommentarer