Faxe Ladeplads

Faxe Ladeplads i perspektiv

Faxe Ladeplads´ Hovedgade er primært en trafikåre ligesom Strandvejen nord for København. Det er en ret befærdet rute.

Indsendt af Hanne Løkke Winther, Frederiksvej, Faxe Ladeplads.

Hvert år bevæger tusinder sig til lands og til vands langs Sjællands østkyst i bil, på cykel og til fods, i kajakker og robåde. Der hvor indfaldsvejene Faxe Havnevej og Faxevej afskærer et stykke af ruten, koncentrerer bebyggelsen sig.  Vi kalder det bymidten, måske mest fordi stationen og kirken er centrale funktioner. Lige nu er der fokus på det store debatemne, som vi for 10 – 15 år siden kaldte ”helhedsplanen”. Men er det realistisk at skabe en attraktiv by ud af faciliteterne i Ladepladsen? Hvad er egentlig områdets fremtidsudsigter?

Faxe Ladeplads er naturligt inddelt i 4 områder:

Mod nord, mellem Klintevej og Vemmetofte vokser de nye boligkvarterer hurtigt indad i landet mod Faxe. En egentlig kvarterplan med omfartsvej som alternativ til Hovedgaden er ikke på bordet. Med de store krav som moderne mennesker stiller til byernes faciliteter, vil det være naturligt at satse målrettet på en sammenhæng med Faxe i fremtiden.

Mod syd, i området med lystbådehavnen og de nye firkantede moler, dronningerne, er der ved at opstå et moderne fritidsområde med faciliteter til ruternes turister. Her er villaerne ved at blive opgraderet til nutidige krav med store glasfacader og individuelle præg.

Imellem disse 2 yderpunkter er der igen 2 områder med vidt forskellige formål. Tager man krydset Hovedgaden/Faxe Havnevej har den nye kommuneplan udlagt hele det store åbne område (Hvor der nu er græsplæne med legeplads og bænke) til industri med kraftig trafikmæssig belastning og tilladelse til støjende aktivitet. Dispensationen fra kirkefreden (300 m hele vejen rundt) fortæller os, at egentlig bymæssig bebyggelse i nærområdet prioriteres lavt.

Resten af Hovedgaden er en håndfuld umage bygninger adskilt af store åbne områder, Lunden og Gefionsmarken (p.t.).  Tidligere ønskede man at skabe en attraktiv bymidte her, hvor den bevarende byplan i 2002 opsatte ekstra strenge bygningskrav og lagde grunden til drømmen om en romantisk historisk ferieby.  Gefions nedrivning satte en stopper for den, uden at pege fremad.

Ladepladsen har mistet håbet. Den er ved at gå i stå. Bygninger forfalder, de kan kun sælges til dumpingpriser. I denne pressede situation søges der ildsjæle til at løfte opgaven om ”byfornyelse”. Men den helhedsløsning, vi har brug for, er ikke en opgave for frivillige.

Hvis målet er, at byen igen skal blomstre, skal der sættes konkret ind mod: akut mangel på arbejdspladser, de korte afstande mellem de 4 vidt forskellige områder, trafikbelastningen og den kraftige vind især på Gefionområdet, der skyldes vejføringen og luftfaldet ved den 6 m høje skrænt ned til Faxebugten (Brugsens blomster i Hovedgaden blæste væk).

Uden en stor sammenfattende vision, vil investeringerne i tid og penge kun føre til lapperier, der hverken er bæredygtige eller løser de fundamentale problemer.

Derfor er mit forslag: ”Sæt en arkitekt­konkurrence i gang, gerne en eksamensopgave for unge studerende og lad os – med kommunens aktive opbakning – give dem fuldstændig frie hænder til at opfinde en ny Faxe Ladeplads som en blomstrende bæredygtig by.

Kommentarer