Haslev

Faxe Kommunes børn skal have en sund start på livet

Radikale Venstre mener, at sundhed starter langt fra sygehuset og lægen. En af de vigtigste kommunale sundhedsopgaver er derfor forebyggelse og sundhedsfremme.

Indsendt af Majbritt Egelund Rasmussen, Teestrup Bygade 27, 4690 Haslev. Bestyrelsesmedlem, Radikale Venstre i Faxe Kommune.

Ikke mindst for vores børn. Får de en sund start på livet, taler alt for, at den sunde livsstil følger dem hele livet.

Derfor vil Radikale Venstre arbejde ud fra, at forebyggelse er bedre end helbredelse, og vi vil bl.a. integrere sundhed i daginstitutioner og skoler.

Radikale Venstre ønsker blandt andet:

· at styrke kommunens forebyggelsesindsats og kvaliteten af de nære sundhedstilbud. Forebyggelse er nøglen til at sikre, at den enkelte borger kan udfolde sit fulde potentiale og blive herre i eget liv.

· at kommunen fremmer sunde vaner hos børn og unge ikke mindst i forhold til kost, rygning, alkohol og motion – de såkaldte ’KRAM-faktorer’.

· at skabe sunde rammer i børns hverdagsliv i daginstitutioner, skoler og på fritidsområdet – samt gøre opmærksom på, hvilke muligheder der er for fysisk aktivitet i lokalområdet. I barne- og ungdomsårene grundlægges sunde vaner, og derfor vil vi indtænke foreningslivet – bl.a. idrætsforeninger – endnu mere i forbindelse med fysisk aktivitet i skolen.

· at tilføre flere ressourcer til sundhedsplejersker og skolesygeplejersker, så usunde vaner forebygges. Jo tidligere vi sætter ind med forebyggelse i børnenes liv, desto bedre.

· at Faxe Kommune skal have en synlig sundhedsprofil, som er baseret på en sundhedsstrategi for alle borgere i kommunen. Sundhedsprofilen skal forvaltes og koordineres af en sundhedskoordinator, som har det daglige ansvar for at føre strategien ud i livet gennem konkrete arrangementer.

Kommentarer