Haslev

Faxe Kommune understøtter uændret iværksætteri og erhvervsudvikling

Nystartede og etablerede virksomheder får fortsat og uændret råd og vejledning i Faxe Kommune, ligesom kommunen står parat med attraktive erhvervsgrunde til kommende virksomheder.

Faxe Kommunes økonomiudvalg besluttede onsdag, at salg af erhvervsgrunde sker via kontakt til kommunen. En opgave som Business Faxe tidligere har forestået – særskilt og uafhængigt af de opgaver, Business Faxe ellers har aftale med Faxe Kommune om at løse.

– Det er vigtigt at sige, at Faxe Kommune fortsat – og uændret – tilbyder erhvervsservice og aktiviteter der udvikler vores lokale erhvervsliv. Service der støtter iværksættere og opstartsvirksomheder, og aktiviteter der fremmer innovation, netværk mellem virksomheder, teknologi og meget mere. Disse opgaver har vi en aftale med Business Faxe om at løse, siger borgmester Ole Vive.

Det er opgaver, hvor erhvervsservicen for eksempel består af information og vejledning om start, drift og udvikling af virksomheder. Det er afholdelse af netværksmøder, kurser og lignende kollektive arrangementer. Erhvervsservice som ydes til alle virksomheder i Faxe Kommune uafhængigt af medlemskab af Business Faxe.

Og det er erhvervsservice i forhold til erhvervsudvikling som medarbejderdreven innovation, innovation, videndeling og videnopbygning, brug af teknologi, herunder automatisering og digitalisering samt udvikling af aktiviteter i yderområderne.

Alt sammen i overensstemmelse med både lokal- og regional vækst- og udviklingsstrategi.

I forhold til den lokale del, så arbejder Faxe Kommune i øjeblikket på en ny erhvervsstrategi.

Udarbejdelse af denne strategi forventes at pågå i efteråret 2018.

Spørgsmål om byggetilladelser eller andre myndighedsopgaver fra virksomheder kan rettes direkte til Faxe Kommune.

Kommentarer