Land og by

Faxe Kommune topper listen over sygefravær

De ansatte i Faxe Kommune havde et gennemsnitligt sygefravær på 17,5 dage sidste år.

Fire kommuner i Region Sjælland topper listen over kommuner med det største sygefravær. På andenpladsen ligger Guldborgsund med et gennemsnit på 18,3 sygedage, derefter kommer Slagelse med et snit på henholdsvis 18,2. På 9. pladsen kommer Faxe Kommune med et gennemsnitligt sygefravær på 17,5 dage skarpt forfulgt af Greve der har 17,4 sygefraværsdage i gennemsnit.

Det viser nye tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, KRL, skriver Ugebrevet A4.

I januar 2015 viste tallene ellers at det var lykkedes Faxe Kommune at reducere fraværet fra i gennemsnit 16 dage om året per medarbejder til 12 dage.

Læs også: Ros fra chefen nedbringer sygefravær

Det gennemsnitlige sygefravær i hele den kommunale sektor faldt fra 15,7 sygedage i 2015 til 15,3 sygedage i 2016. Det gennemsnitlige sygefravær i staten udgjorde til sammenligning 8,4 sygedage sidste år, mens tallet for regionerne var 13,3 dage. De store forskelle skyldes blandt andet, at der hos kommunerne er ansat en del kronisk syge og andre med nedsat arbejdsevne, i for eksempel fleksjob.

Sosu’er og socialpædagoger har markant flere sygedage

Ifølge FOA skyldes det høje kommunale fravær også at sosu’er og socialpædagoger har markant flere sygedage end andre kommunalt ansatte. Sosu-assistenterne havde et gennemsnitligt fravær på 21,1 sygedage sidste år, sosu-hjælperne lå på 20,3 dage i snit, og socialpædagogerne lå på 18,8 dage.

Formanden for Social og Sundhedssektoren i FOA, Karen Stæhr, påpeger, at hendes medlemmer som regel skal besøge 25 til 30 borgere om dagen. Karen Stæhr oplever at mange af hendes medlemmer føler, at de ikke har tid nok til at udføre deres arbejde med fagligheden i behold.

Tallene dækker også over meget store forskelle på sygefraværet blandt de 98 danske kommuner.

Vallensbæk Kommune har det laveste fravær

Det laveste sygefravær ses i Vallensbæk kommune, hvor det gennemsnitlige sygefravær udgjorde 12,8 dage. Det skyldes at kommunen har fokuseret på en målrettet indsats over de seneste tre år, for at nedbringe sygefraværet blandt kommunens ansatte. Indsatsen skete i form af tre tiltag, en tæt dialog, et massivt ledelsesfokus og nærvær i organisationen.

– Vores HR-afdeling har regnet ud, at faldet godt og vel svarer til 12 årsværk. Det er en fuld daginstitution bare i Vallensbæk med de samme ressourcer, fordi der er flere på arbejde hver dag, siger kommunaldirektør, Lars Hansen til Ugebrevet A4.

Derudover har Vallensbæk Kommune også fokuseret på at få langtidssygemeldte medarbejdere tilbage i arbejde. Det har vist sig at sygefraværet nedbringes markant, hvis medarbejderne føler, at der er brug for dem.

Systematisk og tidlig opfølgning på sygefravær

Ifølge KL er det vigtigt, at kommunerne tager ved lære af andre kommuners positive erfaringer.

– Det bør være en helhedsorienteret tilgang, som handler om at styrke en sund sygefraværskultur og et ledelsesmæssigt fokus. Der skal også være en systematisk og tidlig opfølgning på sygefravær med en fast systematik om sygefraværssamtaler, siger borgmester i Høje Taastrup, Michael Ziegler (K), der er formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg. Han oplyser til Ugebrevet A4 at kommunerne samlet set har reduceret sygefraværet med to dage siden 2007.

Kommentarer