Land og by

Faxe kommune slår rabatter og grøftekanter i maj og juni

Faxe Kommune opfordrer til at man husker at fjerne sten, ståltråd med videre fra vejrabatten, så kommunens maskiner ikke ødelægges.

Udgangspunktet er, at kommune slår så lidt som muligt, og at der tages størst muligt hensyn til trafiksikkerheden, naboer og naturen – men vær opmærksomme i trafikken.

Slåningen ser ikke ens ud i alle vej- og grøftekanter – det skyldes blandt andet forskellige hensyn til naturplejen.

Særlige hensyn til landmænd med frøgræs

Kommunen vil gerne tage hensyn til landmænd, der har frøgræs. Det vil sige, at der slås både foran og bag kantpælene på strækninger ud for frøgræsmarker – forudsat at der er plads til maskinerne.

Husk derfor at fjerne sten, ståltråd med mere efter forårsarbejdet på marken, så kommunens maskiner ikke bliver ødelagt.

Kontakt kommunen senest fredag den 19. maj, hvis du ønsker du denne udvidede slåning:

Send en mail til materielgaard@faxekommune.dk med vedhæftet kortskitse og/eller oplysning om vejnavn, vejside, og kilometer fra/til (står på kantpælene) samt navn og telefonnummer.

Kommentarer