Haslev

Faxe Forsyning er stort set selvforsynende

Se billedserie Her ses den gasmotor, som skaber herlighederne. Den omdanner nemlig gassen til el.

Faxe Forsynings fem renseanlæg er 88 procent selvforsynende med el – kun 12 procent strøm bliver tilkøbt.

Faxe Renseanlæg omsætter selv spildevand til el. Anlægget er intet mindre end selvforsynende med faktor 1½, hvilket betyder, at anlægget i Faxe laver halvanden gang mere strøm, end det bruger. Strømmen bliver fordelt mellem deres fem renseanlæg, og gør dem hele 88 % selvforsynende med el, så kun 12 procent strøm bliver tilkøbt.

Renseanlæggene udnytter spildevandet fra Royal Unibrew og Haribo til at skabe el. Men hvordan kan spildevand lave strøm? Alt spildevand føres til en stor beholder, hvor det bliver pH-justeret. Vandet pumpes til en såkaldt anaerobt anlæg, hvor kulstoffet i vandet bliver omsat til metangas. Gassen bliver brændt af i en gasmotor, som trækker en generator, der producerer el. Der er tale om en 12 cylindermotor, som har en volumen på 25.000 cm3, altså det samme som cirka 20 Ford Fiestaer. Faxes fem renseanlæg formår altså at omdanne spildevand fra øl og vingummi til el.

Slam bliver til varme

Slam fra spildevand kan normalt kun bruges til gødning på landbrugsjord, men på renseanlægget i Faxe forstår de at udnytte alle slammets ressourcer. Renseanlægget er nemlig også selvforsynende med varme på grund af den proces, der sker, når slammet udrådnes i en rådnetank.  Når slammet føres gennem en rådnetank omsættes 25-30 % af det til vand. Processen danner biogas, som bruges til at varme rådnetanken og til rumopvarmning.

Kølingen fra gasmotoren bruges til at varme processen op, og alt slammet bliver kørt gennem en rådnetank. Her opholder slammet sig i 21 dage ved 39 grader. En del af slammet nedbrydes til vand, og den proces danner bio- og metangas, som bruges til varme. På den måde kan Faxe renseanlæg spare på de traditionelle energikilder, og i stedet bruge deres arbejde som eneste varmekilde.

Kommentarer