Haslev

Et markant budget

Så blev den første budgetaftale i det nye byråd indgået – med blåt fingeraftryk!
Skrevet af Michael Rosendahl Gruppeformand, Venstre
Jeg er stolt! Venstre gik til valg på, at der blev tilført flere midler til vores daginstitutioner. Det er der blevet med den nye budgetaftale for 2019 og fremover. Vi har massivt investeret i børnene ved helt konkret at tilføre 9 mio.kr. ekstra om året til området, så vi kan få flere voksne pr. barn  og komme videre med at hæve andelen af uddannet personale i vores daginstitutioner. Endvidere har vi afsat midler til en ny daginstitution i Haslev inden for de nærmeste år.
Venstres har i hele forhandlingsforløbet haft fokus på den borgernære velfærd og det har vi sikret med den indgåede aftale.  Inden for sundhedsområdet har vi besluttet at videreføre ordningen “Fra rund til sund”, som bl.a. arbejder med børn, som har brug for lidt ekstra hjælp til et sundere liv.
Vi har givet et stort løft til renovering af fortove samtidig med, at vi fastholder investeringerne i cykelstier i hele kommunen. Det synes vi er fornuftigt.
Arbejdet omkring den fremtidige plan for idrætsfaciliteter forventes at foreligge ultimo 2018, men vi har i budgettet indarbejdet opsparing til svømmehal i Haslev og andre halfaciliteter i kommunen. Samtidig er der afsat midler til en kunstgræsbane.
Haslev by har i mange år efterspurgt et toilet centralt i byen – det er nu på planen for 2019 – det har været et ønske fra borgere og butikker i mange år.
Ovenstående og meget mere er med i budget 2019.  Derudover har vi skabt mulighed for at sætte skatten på arbejde ned med 0,1 %.
I Venstre er vi rigtig glade for den budgetaftale som foreligger – der er perspektiver og en tro på Faxe Kommune nu og i fremtiden.
Også tak for godt samarbejde til vores forligspartnere i Danske Folkeparti, Borgerlisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti – og til en engageret og idérig Venstregruppe. Tak.

Kommentarer