Haslev

Erhvervslivet får lavere afgifter og bedre forhold

Regeringen indgik 30.11- 2018 en aftale om finansloven for 2019 med Dansk Folkeparti. Med aftalen afsættes der samlet over 2 mia. kr. i perioden 2019-2022 til lavere afgifter og bedre forhold for erhvervslivet.

På erhvervsområdet indeholder finansloven følgende initiativer, som skal styrke erhvervslivet og bidrage til at Danmark fortsat er konkurrencedygtigt og nemt at drive virksomhed i:

  • Afskaffelse af administrationsgebyr erhvervsaffald
  • Nedsættelse af erhvervslivets byrder
  • Opfølgning på vækstteams
  • Styrket indsats mod brodne kar på selskabs- og regnskabsområdet
  • Iværksætterevents

Kommentarer