Debat

DF: ansvarlighed i økonomien

Et sikkert tegn på at et valg er forestående er et stigende antal læserbreve fra politikere, ofte med udlægning af andre partiers holdninger.

Indsendt af Eli Jacobi Nielsen, Prins Buris Vej 19, 4653 Karise. Byrådsmedlem og spidskandidat, Dansk Folkeparti, Faxe

Seneste eksempel herpå er Socialdemokraternes Camilla Meyer der i et indlæg på sn.dk den 11/7 stiller det retoriske spørgsmål ”Hvor vil DF finde pengene”, med henvisning til Sjællandskes rundspørge blandt spidskandidaterne i Faxe omkring deres holdning til skatten.

Lad mig slå fast at DF gerne ser skatten sænket, vi lever som bekendt i landet med verdens højeste skattetryk, uden at dette nødvendigvis betyder at vi har verdens bedste og mest velfungerende samfund. Vi hører ofte mantraet om ”velfærd elle skattelettelser” – tilsyneladende ud fra en tese om at kun ydelser der leveres via det offentlige kan betegnes som velfærd, men man glemmer ”den nære velfærd” – de goder som borgerne selv kan vælge efter deres individuelle behov og ønsker, når de får lov at beholde en større del af deres surt tjente penge. En lavere skat vil endvidere virke positivt på bosætningen, hvilket over tid vil medvirke til at gøre den selvfinansieret.

Yderligere kan jeg berolige Camilla Meyer med at DF i Faxe og jeg selv kender både Kommuneaftalen og kommunens økonomiske situation. En positiv situation, bekræftet bl.a. af de store gældsreduktioner, som socialdemokraterne gerne tager en stor del af æren for. At vi fortsat kan modtage 10 mio som særligt vanskeligt stillet kommune er jo heller ikke noget man nævner ved sådanne lejligheder!

Det er traditionelt socialdemokratisk tankegods at koble skattelettelser/besparelser med nedskæring på den borgenære velfærd ifm både børn og ældre, en automatreaktion der oftest stopper debatten straks. Hos Dansk Folkeparti har vi ofte peget på andre områder, og gør det gerne igen med 3 eksempler: anlæg, integration og kultur.

Som deltager i budgetforhandlingerne de senere år vil det være Camilla Meyer bekendt at DF ikke møder op til disse forhandlinger med forslag/ønsker uden også at kunne anvise finansiering heraf. Denne tradition agter vi naturligvis at fortsætte!

Kommentarer