Debat

Debat: For et bedre erhvervsliv

På længere sigt regner vi jo med at en del af kommunens erhvervsudvikling skal ligge i Rønnede.

Indsendt af Jon Viderø, Brombærvej 13, 4654 Faxe Ladeplads. Kandidat for Det Konservative Folkeparti

Men nu og også i fremtiden ligger væsentlige virksomheder i Faxe området for eksempel Haribo, Bryggeriet og Faxe Kalk. De har et stadigt stigende behov for, at kunne transportere varer til og fra.

Et af de konservative forslag i den forbindelse er en vej nord om Rønnede med tilslutning omkring motorvejen.

Det vil også gavne den ret store del af borgerne som pendler mod København hver dag. Og så vil det give bedre plads til den lokale trafik, så udkørslen fra Dyssevej og krydset ved Rønnede Kro ikke er belastet af tung trafik.

Kommentarer