Haslev

Danskere over 55 år vil flytte i senioregnet bolig

Rådgivningsvirksomheden Exometric afdækker i ny rapport, at knap en tredjedel af alle danskere over 55 år planlægger at flytte i ny og mindre bolig. Herunder hører et stigende antal villaejere, der vil bytte hus og have ud med en lejlighed. De store ændringer i flyttemønstrene og behovene på det danske boligmarked vil skabe vindere og tabere blandt de danske kommuner.

Danske villaejere på vej ind i den 3. alder har i stigende grad planer om at skifte hus og have ud med et liv i senioregnede boliger. Hele 42,1 % af danskere fra 55 år og opefter bor i dag i en villa, som de ejer. Hvis der bliver adgang til den type boliger, som de ønsker, vil denne andel falde til 22,9% i fremtiden. Dette betyder, at kommunerne må bygge andre typer boliger, hvis man ønsker at bibeholde de ældre borgere, der ellers vil flytte til områder, hvor de kan få opfyldt deres behov.

I alt ønsker 30,8% af danskere over 55 år at flytte til en ny og mindre – og eventuelt mere centralt beliggende – bolig efterhånden, som de bliver ældre – og de mener ikke plejehjem. Så der kan forventes et dramatisk skifte i flyttemønstrene og behovene på boligmarkedet i de kommende år. Det viser nye tal i rapporten ”Kommunerapport 2018 – Kampen om borgerne”, som udgives af rådgivningsvirksomheden Exometric i samarbejde med Kuben Management.

Exometric leverer uvildige analyser, der giver unik indsigt i borgere og virksomheders intentioner om fremtidige handlinger relateret til fast ejendom. Kuben Management er en af landets førende bygherrerådgivervirksomheder. Begge selskaber er en del af NRGi-koncernen.

Budskabet i rapporten er klart. De kommuner, der får den demografiske udvikling indarbejdet i deres byplanlægning og udviklingsstrategi, vil kunne høste frugterne af en dynamisk rotationseffekt på boligmarkedet. Rapporten er dermed et opråb til de danske kommuner om at tage den demografiske udvikling seriøst. Og et er sikkert: Vi bliver flere og flere ældre i Danmark. I 2042 vil hver fjerde dansker ifølge Danmarks Statistik være over 65 år.

”For flere kommuner har opførelse af nye boliger betydet en stigning i nettotilflytningen, men dette er ikke altid tilfældet, hvis man ikke er bevidst om, hvem man bygger til, og hvilke boligbehov, der skal dækkes. Især ikke når man sammenholder med den demografiske udvikling, som leder til en efterspørgsel efter andre boligtyper end borgerne hidtil har efterspurgt” siger Nikolaj Pfeiffer, direktør i Exometric.

De kommuner, der har den største andel af seniorer, er alle mindre ø-kommuner. Ud over disse har følgende kommuner den største andel af seniorer: Odsherred (45,5 %), Bornholm (45,2 %), Lolland (45,2 %) og Guldborgsund (41,1 %). Her vil det være særlig vigtigt at få gang i byggeriet af alternative boliger til de ældre borgere.

”Med tanke på de store forandringer, der utvivlsomt vil komme som følge af boligejernes ændrede behov og prioriteringer, er et godt råd til landets kommunalpolitikere og beslutningstagere at øge forståelsen af borgernes boligpræferencer og inddrage denne viden i byplanlægningen, som traditionelt i høj grad baserer sig på, hvad kommunen planlægger og ikke på, hvad borgerne ønsker,” siger Nikolaj Pfeiffer.

Kommentarer