Dalby

Dalby-Rode Vandværk afholder generalforsamling tirsdag

Dalby-Rode Vandværk indkalder til ordinær generalforsamling i Dalby Forsamlingshus tirsdag aften.

Tirsdag den 21. marts klokken 19.30 indkalder Dalby-Rode Vandværk indkalder til ordinær generalforsamling. Den afholdes i den lille sal i Dalby Forsamlingshus.

– Bestyrelsen ønsker at få 1 til 2 nye bestyrelsesmedlemmer, som vil deltage i vores hyggelige forening, oplyser vandværkets formand, Bjarne Dickow og han fortsætter:

– Sæt kryds i kalenderen ved tirsdag 21. marts og slutte op om jeres eget vandværk.

Vandværket byder på lidt drikke, kaffe og kage.

Vandværket omdeler ikke regnskaberne og forbrugerinfo som tidligere år, men henviser til i stedet til deres hjemmeside.

Dagsorden ifølge vedtægterne

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  7. Valg af revisorer
  8. Eventuelt

Ad. 5 Indkomne forslag: Fra bestyrelsen: Ingen. Fra andelshavere: Ingen.

Kommentarer