Haslev

Dårligere service i 2019

I 2019 vil der være færre velfærdskroner pr. borger end der var i 2018. Finanslovsaftalen indgået mellem Regeringen og Dansk Folkeparti betyder, at vi i 2019 vil opleve forringet service i de kommunale og regionale tilbud.

 

Skrevet af John Wennerwald, Regions- og byrådsmedlem for Socialdemokratiet

 

Aftalen omfatter kun et løft i realvæksten på 0,5 pct. men der er behov for et løft på 0,7 pct., hvis økonomien skal kunne følge med samfundsudviklingen.

De næste år vil der komme flere børn og ældre, som kræver mere pleje end det offentlige tilbyder i dag. Helt konkret vurderes det, at antallet af vuggestue- og børnehavebørn stiger med mere end 12 pct. Antallet af ældre over 80 år stiger med 150.000 personer over de næste 10 år. Disse stigninger passer ikke sammen med finanslovens budgetter.

Det er svært at forstå, at partier som slår sig op på, at ville styrke velfærden i samme åndedræt, reelt skærer ned.

Jeg har på det seneste været med til at afskedige dygtige, nødvendige medarbejdere på vores sygehuse pga. en stram økonomi. En endnu strammere økonomi, som følge af finanslovsaftalen gavner ikke virksomheder eller borgere.

Med ønske om en god jul og et endnu bedre 2019.

 

 

Kommentarer