Erhverv

Business Faxes kommentarer til DI’s analyse

Faxe Kommune fastholder sin placering som nr. 80 i DI’s lokale erhvervsklimaundersøgelse. Faxe er gået frem i 7 ud af 11 kategorier og den overordnede tilfredshed med kommunen er også steget i forhold til sidste år.

Hvert år undersøger Dansk Industri de danske kommuners erhvervsvenlighed ved at udsende et spørgeskema, som sammenholdes med 22 statistiske parametre. I Faxe har 54 ud af 230 adspurgte virksomheder deltaget i undersøgelsen i 2017.

Der er stor debat omkring usikkerheden forbundet med DI-analysen, da den er baseret på relative få svar og validiteten derfor kan diskuteres, men som vicedirektør i DI, Kent Damsgaard pointerer, er analysens primære formål, at kommunen og i forlængelse Business Faxe Copenhagen har analysen i mente i vores dialog med erhvervslivet.

– Det er positivt at vi har rykket os fremad i hovedparten af kategorierne, men der er ingen tvivl om at ambitionen er at komme ud af den lave tredjedel af feltet. Samarbejdet mellem Faxe Kommune, Business Faxe Copenhagen og ikke mindst erhvervslivet skal altid prioriteres. udtaler erhvervsdirektør Tomas Bo Legarth.

Læs også: Faxe fortsat langt nede i erhvervsklima-undersøgelse

Analysen viser at Faxe har oplevet en stor fremgang på indikatoren for arbejdskraft, hvor kommunen er rykket fra en placering som nr. 67 sidste år op på en placering som nr. 32. Den stigende tilfredshed skyldes især en flot indsats fra det kommunale jobcenter og kommunens indsats i forhold til at skaffe virksomhederne adgang til arbejdskraft.

Den største fremgang er dog sket inden for den kommunale sagsbehandling, hvor kommunen er rykket op på en placering som nr. 40 fra en placering som nr. 85 sidste år. Det skyldes især en stor stigning i tilfredsheden med kommunens behandling af sygedagpengesager. Det er en flot fremgang, som vi selvfølgelig håber fortsætter og som Business Faxe Copenhagen vil gøre sit bedste for at understøtte via vores funktion som erhvervskontakt.

Under brug af private leverandører er Faxe også gået op hvilket Business Faxe Copenhagen ser glædeligt på, men ambitionen må være at komme endnu længere op ad listen. Business Faxe Copenhagen opfordrer til større konkurrenceudsættelse og mere åbenhed ved udbud og licitationer.

Det er ligeledes dejligt at information og dialog med kommunen har opnået en fremgang, men sammenlignet med landets andre kommuner efterspørger de lokale virksomheder stadig endnu mere information og dialog fra kommunen. Et område som Business Faxe Copenhagen i høj grad prioriterer i vores egenskab af erhvervets talerør til kommunen.

Der har været stor tilbagegang i kategorien fysisk planlægning, hvilket Business Faxe Copenhagen finder ærgerligt at høre, da det er vigtigt med ledige erhvervsgrunde med plads til udvikling. En udvikling som borgmester Knud Erik Hansen også udtaler til Sjællandske, at han simpelthen ikke forstår virksomhedernes svar på dette punkt.

Til sidst er det meget beklageligt at kommunens image har oplevet en tilbagegang til en helt utilfredsstillende placering. Det kan og skal vi gøre bedre med en klarere profilering der kan formidle Faxe kommunes gode værdier og fordele.

– Bosættelsestallet i Faxe kommune har aldrig været bedre og dette vil Business Faxe Copenhagen gerne bidrage til også overføres til erhvervslivet, udtaler erhvervsdirektør Tomas Legarth

  • Bedste placering: Nr. 32 (+35 pladser ift. 2016) i Arbejdskraft
  • Største fremgang: Nr. 40 (+45 pladser ift. 2016) i Kommunal sagsbehandling
  • Laveste placering: Nr. 93 (-4 pladser ift. 2016) i Kommunens image
  • Største tilbagegang: Nr. 76 (-31 pladser ift. 2016) i Fysisk planlægning

Kommentarer