Debat

Business Faxe besvarer kritik

Kære Svend Aage. Vi har i bestyrelsen set dit indlæg på Faxe.nu, som vi gerne vil give Vores bemærkninger til.

Indsendt af Sten Corfix Jensen, pva. Bestyrelsen

Det er vores opfattelse, at der efter det indledende arbejde med at revitalisere vores organisation, med ansættelse af de fornødne medarbejdere og opdeling af ansvarsområder er rigtig mange gode tiltag i gang.

Læs også: Mistillid til Business Faxe

Jeg kan oplyse at vi i 1. halvår 2018 har følgende tiltag på programmet:

Afholdte:
10 Januar: Ejerskifte for virksomhedsejere
24. januar: Nytårskur
6. februar: BF MorgenForum

Planlagte:
6. Marts: BF MorgenForum, Bio Kanten
8. Marts: Forretningsudvikling v/Optimax
15. Marts: Persondataforordningen
? Marts: (ikke endeligt afklaret)
3. April: BF MorgenForum, Lokale Reklamer
? April: Bestyrelsesværksted v/ConsulTeam
24. April: One Day, VHSJ
1. Maj BF MorgenForum, Den lille murer
? Maj: Finansiering v/Vælkstfonden
5. Juni: BF MorgenForum, SE Larsen&søn

Jeg kan endvidere oplyse at vi alene i januar måned 2018 har fået 7 nye medlemmer.

Som bestyrelse valgte vi at benytte en rekrutteringsvirksomhed da vi skulle ansætte ny direktør, vi prioriterede dog at rekrutteringsvirksomheden skulle være lokal. Det er en helt sædvanlig praksis ved ansættelse af ledende medarbejdere.

At direktøren har prokura er sædvanligt, og fremgår i øvrigt af vores vedtægt, der som bekendt ikke er ændret.

Vedrørende besættelsen af projektstillingen kan jeg oplyse, at vi blandt ansøgerne til stillingen udvalgte 3 kandidater, der alle var til 2 samtaler, og alle gennemgik test. Valget faldt på den kandidat der havde scoret bedst i test, og vi holdt det ikke imod ham, at han tidligere havde arbejdet sammen med vores nuværende direktør.

Som oplyst på den ordinære generalforsamling har vi vurderet, at der ikke var udsigt til at kunne placere et økonomisk ansvar hos den tidligere bestyrelse eller direktion, og vi har derfor fokuseret vore kræfter på at se fremad og arbejde med opbygning og udvikling af Business Faxe.

Vi som bestyrelse vægter åbenhed og det er netop på grund af den åbenhed, at du har haft mulighed for at gennemgå de bilag du ønskede. I øvrigt kan vi oplyse, at vi arbejder på et tiltag, hvorefter direktøren for Business Faxe sammen med et eller flere medlemmer af bestyrelsen med et fast interval vil holde åbne møder, hvor interesserede kan møde frem til drøftelse af tanker og ideer til Business Faxes virke, alt for at sikre åbenhed og inddragelse.

Afslutningsvis skal jeg på vegne af bestyrelsen oplyse, at vi som bekendt i hovedsagen stiller vores kræfter frivilligt til rådighed, og blot opfordre til at alle medlemmer af foreningen aktivt deltager i og støtter op om udviklingen af Business Faxe. Skulle du i øvrigt have spørgsmål relateret til Business Faxe, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os i bestyrelsen.

Kommentarer