Tureby

Bregentved har fået tilladelse til solcellepark ved Turebylille

Et næsten enigt byråd gav onsdag aften Bregentved Gods tilladelse til at opføre et solcelleanlæg på et område mellem motorvejen og den gamle hovedvej ved Turebylille.

Bregentved Gods ønsker, at etablere en solcellepark sydvest for Turebylille på godsets jord imellem Sydmotorvejen og Vordingborgvej. Arealet er valgt, da det ligger klemt inde mellem infrastrukturanlæg motorvej og landevej, hvor den landskabelige påvirkning vurderes mindst mulig.  Ligeledes er det et areal, hvor der ved beplantning kan skabes en fladedækning af solceller, uden at det virker forstyrrende og har væsentlige visuelle effekter.

Læs også: Bregentved vil bygge solcellepark ved Turebylille

Solcelleparken får en samlet størrelse på knap 28 ha og vil kunne producere cirka 19.000.000 kWh om året, hvad der svarer til cirka 7.600 husstandes årlige forbrug. Anlægget forventes at have en funktionstid på til 30 år, hvorefter arealerne tilbageføres til den nuværende landbrugsanvendelse.

På arealerne imellem og under solcellepanelerne vil der blive sået græs, der skal afgræsses af får.

Tilladelsen krævede at området først blev udlagt til tekniske anlæg i kommuneplanen. Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 14 hvor et nyt rammeområde Å-T12 ’Solcellepark ved Turebylille’ til tekniske anlæg i form af et solcellanlæg med tilhørende faciliteter.

Forslaget var i offentlig høring i perioden fra den 22. februar 2017 til den 19. april 2017 – sideløbende med lokalplan 1200-38 for Solcellepark ved Turebylille.

Center for Plan & Miljø har modtog kun et høringssvar og det kom fra Vejdirektoratet, der ønskede at få indskrevet nogle suppleringer til lokalplanen.

Kommentarer