Haslev

Biogas – under radaren

Det går rigtigt godt med biogasanlægget i Solrød, faktisk så godt at der nu er behov for en udvidelse af kapaciteten på ca. 50%, dvs. op til 350.000tons/år fremover.

Skrevet af Eli Jacobi Nielsen, Gruppeformand for DF, Faxe Byråd

I forbindelse med denne opgradering er der indkaldt idéer og forslag til indhold og afgrænsning i den miljøkonsekvensrapport der iflg. miljøvurderingslovens bilag 1 skal udfærdiges for at belyse hvilke konsekvenser projektet kan have på miljøet, og hvad der kan gøres for at minimere disse påvirkninger.

Indkaldelsen af ideer været åben i 2 uger, og er afsluttet pr 23. januar, men desværre har Solrød Kommune undladt at offentliggøre indkaldelsen i de kommuner der forventes at stå som modtagere af restprodukterne fra Solrød Biogas til udspredning og opbevaring, heriblandt Faxe Kommune, og heller ikke rettet direkte henvendelse til disse kommuner.

Heldigvis har årvågne medarbejdere hos Faxe Kommune fået kendskab til indkaldelsen, og har formuleret konkrete ønsker og forventning om at der i miljøkonsekvensrapporten redegøres for opbevaring af restproduktet fra den fremtidige produktion, efter dette har forladt biogasanlægget, samt ikke mindst at der i miljøkonsekvensrapporten bliver redegjort for, hvor restproduktet skal udspredes, herunder hvor mange ha landbrugsjord, der er indgået aftale om udspredning på.

Biogasprojekter er ikke nødvendigvis nogen dårlig ide, men når der ønskes gennemført projekter af denne type og størrelsesorden, er det nødvendigt med fuld åbenhed omkring processen, således alle berørte parter får mulighed for at blive hørt, så der sikres en grundig vurdering af hvilke påvirkninger det udsætter miljøet for, og hvad der kan gøres for at hindre at miljøet tager unødig skade.

 

 

Kommentarer