Haslev

Besparelse på rehabiliteringsområdet – Grøndalscenteret

Kære borgmester Knud Erik Hansen og kommende borgmester Ole Vive

Jeg skriver til jer, da Faxe Kommune er i gang med at skabe et stort problem for sig selv på rehabiliteringsområdet.

Indsendt af  Mona Thomsen, Nygårdsvej 5, Dalby, 4690 Haslev

Jeg er ansat på Grøndalscenteret i Haslev, som varetager rehabilitering af kommunens borgere. Det er os, der hjælper borgerne tilbage fra sygdom, og til at kunne klare en hverdag selvstændigt eller med minimalt behov for hjælp.

Mine kollegaer og jeg er for ganske nyligt blevet informeret om, at vi på Grøndalscenteret skal sparre 2,5 million kroner i 2018. Dette vil betyde en væsentlig nedgang i antallet af personale – både sygeplejersker og sosu-assistenter.

Grøndalscenteret vil med denne reduktion få en væsentlig dårligere normering, hvilket vil gøre det umuligt at opretholde det rehabiliteringsniveau vi har nu. Vi vil gå fra at være et fagligt stærkt center, der yder en høj rehabilitering, til at blive et avanceret plejehjem, hvor rehabiliteringen ikke kan være i fokus som i dag, hvor vi ikke kan udskrive borgerne i samme hastighed og med samme lave behov for hjælp efterfølgende.

I marts måned i år blev Social- og sundhedsudvalget præsenteret for en nøgletalsrapport, der tydeligt viste, hvor god en rehabilitering vi har i Faxe Kommune. 47% af borgerne udskriver vi til et liv uden behov for yderligere pleje, og de resterende 53% udskriver vi til et liv med langt mindre behov for hjælp end tidligere. Det vil vi naturligvis ikke kunne fremover.

Da jeg ved, at I begge er mænd der har forstand på økonomi og tal, ved jeg også, at I godt er klar over, at denne svækkelse af Grøndalscenteret vil betyde en umiddelbar reducering af driftsomkostningerne, men at det på den lange bane vil øge ressourcekravet til borgere med behov for hjemmepleje, og dermed ikke reducere det samlede områdes udgifter. Dertil kan I lægge en forringet livskvalitet hos de borgere, som vi ikke kan hjælpe, og til de borgere der vil få et større behov for hjælp efterfølgende.

Jeg har forsøgt at finde en forklaring på besparelsen bl.a. i referaterne fra SSU, ØU og Byrådet, men det er tilsyneladende umuligt som almindelig borger. Til min store undren kan jeg dog se i budgetforliget for 2018 at: ”Der sikres ældre- og sundhedsområdet en udvidelse på 4,5 mio. kr. til den stigende gruppe af ældre i de kommende år, således kommunens service over for de ældre medborgere fortsat kan opretholdes på det nuværende niveau.”. Jeg vil mene Grøndalscenteret hører under her, derfor er min undren nu kun endnu større, og jeg vil sige at denne besparelse ikke ligefrem bidrager til en opretholdelse af serviceniveauet.

Jeg håber, at I kan forklare mig, hvad formålet med denne besparelse er? Hvis argumentet er effektivisering, så sker det på bekostning af serviceniveauet, og det vil på dette område få den komplet modsatte effekt af at være effektivt. Det vil skabe et langt større behov for hjemmehjælp til de borgere vi ikke har kunnet hjælpe, og dermed bare flytte og sikkert yderligere øge udgiften på dette område. Formålet kan heller ikke være opretholdelse af hverken arbejdspladser eller et lavt offentligt udgiftsniveau, da begge dele vil lide under denne besparelse.

Jeg ser frem til en forklaring på, og gerne også en løsning af, hvad man roligt kan kalde et stort fremtidigt kommunalt problem, der berører jer begge som hhv. nuværende og kommende borgmester.

Kommentarer