Haslev

Behov for ægte natur-genopretning

Vi inviterede for otte år siden til samarbejde om at genskabe Sjællands største mose og å i stor skala. Men blev blot mødt af den sædvanlige mur af tavshed og manglende vilje til ægte virkelighedsbaseret dialog.

Skrevet af HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN

Vores henvendelse i 2011 var inspireret af det historiske skybrud bl.a. i København. Denne gang er vi foranlediget af sidste års ekstreme tørke, der havde katastrofale konsekvenser (også) for Holmegaard Mose-området.

Både tørke og ekstremregn understreger behovet for en stærkt forbedret naturgenopretningspolitik i Sjællands største mose.

Vi håber, at vi denne gang har held med at vække jer af jeres politisk og økonomisk styrede tornerosesøvn, så alle gode kræfter i 11. time kan forenes og realisere ægte bæredygtig naturforvaltning i Holmegaard Mose-området.

Næste gang Danmark rammes af ekstremtørke, er det ikke sikkert, at vi er så heldige at undgå at hele Holmegaard Mose futter af, incl. 40 års blodfattige fredninger og naturgenopretningsprojekter.

Læs beskrivelsen af sidste års tørkedrama via link her.

Og vort brev fra 2011 her.

Kommentarer