Debat

Bedre Vikarer

Det har i længere tid været et problem for Faxe Kommunes skoler at få en tilfredsstillende vikardækning i nogle af timerne.

Indsendt af Steen Petersen, Jernbanegade 23 E, 4690 Haslev. Medlem af Faxe Byråd for Dansk Folkeparti.

Også i Uddannelsesudvalget har vi – senest den 2. maj – diskuteret problemet, og vi vil fortsat have fokus på området. Selv om der har været et fald i vikarforbruget, er det stadig for højt, og kvaliteten er generelt ikke god nok.

Det er vanskeligt at finde de bedste eksterne folk til opgaven, da et job som vikar i sagens natur ikke er det mest søgte. Derfor har vi store udfordringer på området.

Jeg har derfor foreslået Uddannelsesudvalget, at vi arbejder hen imod et system, hvor vi ikke – eller kun sjældent – bruger eksterne vikarer. Vi tilbyder nye vikarer et kompetanceudviklingskursus, men det er klart, at det ikke er nok.

Mit forslag arbejder med en eller flere modeller, hvor skolerne primært bruger interne vikarer, d.v.s. lærerne vikarierer for hinanden. Det betyder, at en lærer altid underviser i sit/sine fag og ikke underviser i den fraværende lærers fag (med mindre de har samme fag). Har en klasse (eller en lærer) derved fået “for mange timer” i et fag, reguleres tallet senere/løbende.

Modellen findes i gymnasierne, og den burde også kunne bruges i folkeskolen. I mit forslag går jeg ud fra, at Forvaltningen og Skolerne vil komme til at diskutere det, så vi kan finde en god løsning.

Kommentarer