Haslev

Bedre hjælp til børn med livstruende sygdomme

Børn med livstruende sygdomme og deres pårørende skal have endnu bedre hjælp. Som led i det arbejde, offentliggøres der nu en række nye anbefalinger for palliative (lindrende) indsatser til børn. Når børn og unge bliver ramt af en alvorlig, livstruende sygdom, rammer det hele familien. Derfor er det afgørende, at familierne tilbydes den bedst mulige hjælp, og at der tages udgangspunkt i den enkelte families situation og behov.

Som et af tiltagene fra udspillet “Børn med livstruende sygdom” fra oktober 2017, som regeringen sammen med Dansk Folkeparti afsatte i alt 76 millioner kroner til med finansloven for 2018, offentliggøres nu “Anbefalinger for palliative indsatser til børn, unge og deres familier”(PDF).

– Børn og familier, der står i en så vanskelig situation, skal have den bedst mulige hjælp. Derfor er det vigtigt, at der tages højde for, at alle familier er forskellige og kan have forskellige behov og ønsker. Samtidig er det afgørende, at vi sørger for, at der er den samme klare faglige ramme for hjælpen i hele landet. For det må aldrig være ens bopæl, der bestemmer, hvor god en hjælp, man kan få, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

– For Dansk Folkeparti er det afgørende med øget fokus på det palliative område som helhed, og derfor er det et godt udgangspunkt for denne indsats at begynde med børnene, der sammen med deres forældre og pårørende befinder sig i en helt særligt vanskelig situation. Vi hæfter os ligeledes ved det rimelige i, at der skabes lighed på området i forhold til diagnose. Behovet for hjælp er jo det samme, uanset hvilken diagnose, der er tale om, så derfor giver det ingen mening at favorisere bestemte diagnoser frem for andre, siger sundhedsordfører for Dansk Folkeparti, Liselott Blixt.

Hovedformålet med de nye anbefalinger er at skabe lighed i adgangen til de palliative indsatser for børn og unge uanset deres diagnose. Samtidig skal der skabes en fælles faglig ramme på tværs af landet. Blandt andet anbefales det, at behandlingen indrettes sådan, at barnet kan forblive længst muligt i eget hjem, hvis det er familiens ønske.

Derudover skal der oprettes en døgntelefon i de fem såkaldte børnepalliative teams, som familier, der ønsker at være i eget hjem kan henvende sig til for at få hjælp og vejledning.

Kommentarer