Debat

Arven fra det gamle byråd til det nye byråd

Byrådet behandlede torsdag den 12. oktober, en sag som omhandlede Arven fra det gamle byråd til det nye byråd – pris minimum 68.000 kroner.

Indsendt af Dorte Steinmetz Bagge. Borgerlisten (L)

I den fremlagte rapport og af sagsfremstillingen fremgår det, at det nuværende byråd har haft mulighed for at gøre status og komme med anbefalinger til det kommende byråd. Der omtales bl.a. relationen til borgere, brugere, organisationer, foreninger presse mv. Herudover er der udarbejdet gode råd og anbefalinger til det kommende byråd om, hvordan opgaven som byrådsmedlem kan gribes an.

Som kandidat til byrådet, ser jeg det som en god idé, at byrådet gør status på arbejdet. Det jeg falder over  er, at der ikke i løbet af den nuværende byrådsperiode  er gjort samme status, idet man som byrådsmedlem må have en naturlig interesse for, at de punkter der nævnes i rapporten, altid er i fokus og at der løbende arbejdes med emnerne.

Ét par af de gode råd til det nye byråd er bl.a. i rapporten, ”Søg der, hvor du kan være med i et flertal” og ” Det er muligt at ”sætte i banken” politisk. Formentlig velmenende råd, men som udeforstående kandidat, er disse råd fuldstændig uklare.

For mig er det helt naturligt, at der er en introduktion til det nye byråd, hvor igangværende, kommende og eventuelt tidligere sager bliver præsenteret for medlemmerne.  Der er også ifølge rapporten et velfungerende samarbejde mellem byrådsmedlemmerne og administrationen, hvorfor det kan undre, at man ikke benytter sig af dette og beder administrationen om at være behjælpelig med en status.

I Borgerlisten er vi ikke tilhængere af, at der bruges penge på konsulentydelser for opgaver som kan løses af administrationen. Denne rapport er et udmærket og dyrt eksempel på hvorfor.

Kommentarer