Haslev

Arbejdsgruppe skal sikre tryghedsskabende løsninger

Borgmester Knud Erik Hansen har på vegne af Faxe Byråd nedsat en tværgående gruppe, som skal arbejde for tryghedsskabende løsninger i Haslev.

Det sker på baggrund af den senere tids kedelige episoder i Haslev by, og på baggrund af det store borgermøde den 5. oktober, hvor borgere, repræsentanter fra politiet og kommunen var i dialog om situationen.

Den tværgående gruppe består af:

  • Borgmester Knud Erik Hansen
  • Formanden for SSP styregruppen, René Tuekær
  • En repræsentant fra Haslev Handelsstandsforening (Channie Kjær)
  • En repræsentant for politiet
  • En SSP-medarbejder
  • En repræsentant for natteravnene (Henrik Rützou Aakast)
  • En repræsentant fra Bykroen (Frank Månsson)
  • En repræsentant for Taxi (Kenneth Hansen/Nellie Proustgaard)
  • En borgerrepræsentant (Pia Hornbek)

Gruppen består således af personer med forskellig indsigt og viden, som kan være nyttig, når der skal skabes forslag til løsninger.

Det første møde i gruppen afholdes torsdag den 16. november klokken 16 til 18.

Det forventes endvidere, at der igen i februar måned 2018 bliver holdt et borgermøde i Kultunariet, så alle parter sammen kan gøre status over situationen.

– Det ligger hele byrådet meget på sinde, at alle kan færdes trygt i Haslev by, også om natten og i weekenderne. Jeg tror, at den tværgående gruppe, hvor vi udnytter hinandens viden og kompetencer, vil være et godt bidrag til at styrke det forebyggende arbejde, udtaler borgmester Knud Erik Hansen.

Kommentarer