Haslev

Appel til myndigheder: Stop Gisselfelds forurening af Søtorupsøen

Sydøstsjællands største sø har siden slutningen af april været ramt af den værste algeforurening nogensinde.

Indsendt af Jesper Petersen, talsmand for Holmegaard Mose Komiteen, telefon 5632 6470.

Den 60 hektar store og 23 meter dybe Søtorup Sø sydøst for Haslev har i godt og vel 1½ måned været farvet helt rød og en kvalmende stank fra rådnende alger har bredt sig fra tykke algekager i vandoverfladen i bredzonen.

Optællinger af vandfugle i de seneste uger har afsløret den laveste forekomst nogensinde i yngletiden. Ydermere er det kommercielle lystfiskeri i søen helt ophørt, hvilket også er uden sidestykke.

Holmegaard Mose Komiteen har nu skrevet til hhv. Faxe Kommunes miljøafdeling og Naturstyrelsen for at høre hvad man her har tænk sig at gøre ved den lokale miljøkatastrofe.

Ansvaret for miljøkatastrofen bæres i høj grad af Søtorupsøen ejer, Gisselfeld gods, hvis industrilandbrug årligt spreder meget store mængder gift og kunstgødning på markerne rundt om Søtorup Sø. Så sent som i går blev godsets 70 hektar store roemark nord for søen sprøjtet. For tredje gang i år.

Trods talrige advarsler og appeller om indgreb overfor den  miljøkatastrofe, der har være under udvikling i flere årtier, har myndighederne forholdt sig passivt til Gisselfelds miljøødelæggende landbrugsdrift.

Søtorupsøen er oven i købet et såkaldt Natura 2000-, Habitat- og EU-fuglebeskyttelsesområde, hvor Danmark har forpligtet sig til at beskytte de internationalt betydningsfulde naturværdier.

Se HMKs brev til Faxe Kommune og Naturstyrelsen m.m. på HMKs hjemmeside www.holmegaardmose.dk i kapitlet Nabonaturområder.

Kommentarer