Erhverv

AffaldPlus vil købe Sorø Fjernvarme og installere ORC-anlæg

AffaldPlus, der ejes af kommunerne Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og Vordingborg, ønsker at købe Sorø Fjernvarme af Seas-NVE. Kun Vordingborg kommune mangler at nikke ja til aftalen.

Det fælleskommunale affaldsselsskab, AffaldPlus skal betale 25 millioner for at erhverve sig både produktionen og forsyningen til 2500 husstande. Det skriver SN.dk ifølge energy-supply.dk. Sorø Fjernvarmes værk har nogen år på bagen, så straks efter overtagelsen går AffaldPlus i gang med at opføre et helt nyt biomasse kraftvarme anlæg med ORC.

– Der ligger i forvejen en projektgodkendelse på opførelsen af et ORC-anlæg, så den kører vi videre med. For når elproduktionstilskuddet bortfalder i 2019, vil det blive voldsomt meget dyrere at producere på de to gaskedler, man har i dag – vi har regnet os frem til en prisstigning på 3.500 kroner for et standardhus om året, forklarer Niels Damgaard.

– Vi forventer at kunne fyre med park- og haveaffald fra vores egne genbrugspladser. Det skal dække tre fjerdedele af brændselsbehovet og så må vi købe resten. Gaskedlerne reduceres til kun at bruges som spidslast, siger Niels Damgaard.

Sorø Kommune har stillet lånegaranti

Sorø Kommune er meget positive overfor aftalen og byrådet har stillet en lånegaranti på 182 millioner kroner til opførelsen af et nyt biomassefyret ORC-anlæg, etablering af ledningsnet og renovering af eksisterende anlæg.

Godkendes af ejerkommunerne først

Det mulige køb skal dog først godkendes af selskabets ejerkommuner, så sagen har været sendt til godkendelse i de respektive kommuners udvalg og byråd. Næstved og Slagelse var umiddelbart positive overfor et køb, men flere af selskabets ejerkommuner har været skeptiske overfor anskaffelsen.

Faxe Kommune ville ikke i første omgang godkende handelen, så sagen blev sendt tilbage til yderligere afklaring i forvaltningen, inden den kunne godkendes. Teknik- og miljøudvalget i Vordingborg har i første omgang sagt nej til at godkende købet, men byrådet forventes at godkende aftalen den 30. november.

AffaldPlus forstår godt ejerkommunernes skepsis

– Når vi laver så stor en investering, så er det en specialopgave. Og skal den løses for Sorø Kommune så skal det gøres, så de andre kommuner ikke økonomisk bliver belastet af det, forklarer Niels Damgaard, kommunikationschef hos AffaldPlus.

Det har især været politikerne i Faxe og Vordingborg kommuner, der har stillet sig på bagbenene.

– I den første behandling i Faxe og Vordingborg sagde de nej, men vi blev så inviteret til at komme og fortælle om projektet. De skulle bare lige være helt sikre på, at købet ikke på nogen måde udgør en risiko for dem. Og det gør det ikke, siger Niels Damgaard, der forventer at få det sidste ja (fra Vordingborg red.) til projektet den 30. november.

Affaldplus har længe været klar

Affaldplus er i den grad klar til at gå i gang, men det kan først ske når alle ejerkommunerne har vendt tommelen op ad.

– Vi forventer at købet kommer i stand inden årsskiftet og hurtigt herefter går vi i gang med det nye anlæg, siger Niels Damgaard.

Først skal det nye projekt godkendes af myndighederne og så skal selskabet til at kridte udbuds-skoene af.

– Vi har slet ikke kigget på den del endnu. Det er jo begrænset hvor meget vi har kunnet gøre uden en underskrift, siger Niels Damgaard.

AffaldPlus havde oprindeligt planer om at være klar med det nye anlæg pr. 1. januar 2019, men det kommer til at knibe, da det har trukket ud med at få ejerkommunernes godkendelse. Men Niels Damborg fortæller at de vil arbejde hårdt for at reducere perioden med varmeprisstigningen for fjernvarmkunderne i Sorø i starten 2019.

OM OCR anlæg

ORC står for ‘Organic Rankine Cycle’. ORC Teknologien har fået sit gennembrud i Europa i de sidste 5-10 år. Der er nu over 150 biomasse kraftvarme anlæg med ORC i Europa.

Kommentarer