Haslev

Åbent brev til Region Sjælland om de planlagte besparelser på den regionale busdrift

Borgmester Ole Vive sendte torsdag den 4. oktober et åbent brev til Region Sjælland om Faxe Kommunes holdning til de planlagte besparelser på busdriften.

I forbindelse med revisionen af Lov om trafikselskaber i 2015 overtog kommunerne driften af et antal ruter fra Region Sjælland, som til gengæld fra kommunerne overtog et mindre antal ruter af regional betydning – Herunder linjerne 234, 240, 680 og 263.

Intentionen med at overføre disse ruter til regional drift var at opgradere dem til R-bus niveau og lade dem indgå i det strategiske net. Dette er endnu ikke sket for linje 263, men linjerne 234, 240 og 680 indgår ikke i regionens sparekatalog, idet de har regional betydning, ganske som linje 440R/263, Ringsted-Faxe By, hvor Region Sjælland nu foreslår strækningen Haslev-Faxe By nedlagt.

Denne strækning har siden Trafikplan 2013 gik i luften været udpeget som en rute, der burde opgraderes, og i tiltro hertil etablerer Faxe Kommune i 2019 en ny busterminal ved Haslev Station, bl.a. initieret af Region Sjællands eget ”Parkér & Rejs” projekt. Denne terminal er udset til at blive et trafikalt knudepunkt, der vil give buspendlere de bedste muligheder for at benytte kollektiv transport til og fra Hovedstadsområdet – Nu lægger Region Sjælland selv op til at fjerne disse muligheder ved at nedlægge den busforbindelse, der har et af de bedste passagertal af samtlige regionens ruter!

Region Sjælland har meddelt, at de vil gå i dialog med de kommuner, der kan tænkes at blive berørt af besparelserne, og Faxe Kommune er i den forbindelse tildelt 45 minutter onsdag den 31. oktober – 3 arbejdsdage før endelig beslutning i Regionsrådet. Samtidig kan vi i dagsordenen for næste uges udvalgsmøde i Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø læse et revideret spareforslag, der fjerner 7 ruter fra den oprindelige liste, men bl.a. stadig omfatter linje 630R og 263. Dette endelige forslag er altså blevet til uden nogen form for dialog med kommunerne – trods lovning på det modsatte.

Dette er helt og aldeles utilfredsstillende og vi finder det derfor rimeligt at kræve medinddragelse, før et revideret sparekatalog fremlægges politisk.

Vi har tidligere skrevet til Regionsrådet omkring vor bekymring omkring planerne for de nævnte ruter, og ud over nogle tanker omkring den fortsatte drift af linje 630R, har Faxe Kommune et helt konkret forslag omkring ruten mellem Ringsted og Faxe By.

Faxe Kommune foreslår, at man som det hele tiden forudsat, sammenlægger linjerne 440R og 263 til én rute på hele strækningen Ringsted-Haslev-Faxe indtil der er det økonomiske råderum til en tilbagegradering til R-bus niveau. Vi forslår endvidere, at der i myldretiderne køres i halvtimesdrift, altså samme drift som på ruterne 234, 240 og 680.

Jeg ser frem til en hurtig tilbagemelding.

Med venlig hilsen

Ole Vive
Borgmester

Kommentarer