Debat

Åbent brev til beslutningstagere i transportudvalget

Se billedserie

Jeg er bekendt med, at udvalget på det planlagte møde den 20. april 2017 skal behandle en eventuel etablering af motorvej mellem Næstved og Rønnede.

Indsendt af Svend Aage Hansen, Drosselvej 3, 4653 Karise.

Som interesseret borger har jeg gennem flere år deltaget i debatten om omhandlede linieføring.

Jeg har således indsendt forslag til Alternativ rute:   Næstved til Sydmotorvejen ved Ulse / stop 36!

Man kan downloade Åbent brev til Transportministeren dateret  11.02.2017 her (pdf-fil – åbner i nyt vindue).

Og i videresendte korrespondance med transportminister Ole Birk Olesen gjort ministeren opmærksom på mine forslag.

Læs også: Hvad siger transportminister Ole Birk Olesen til Alternative forslag?

Man kan downloade Transportministrens svar 3. marts 2017 her (pdf-fil – åbner i nyt vindue).

Jeg fremsender mine høringssvar til rapport 556 (se bilag) indsendt til Vejdirektoratet, hvor jeg henviser til direktoratets udtalelse i  stk. 4.   Andre løsningsforslag   citat:   Samlet vurdering’

De tre høringssvar kan downloades her: (pdf-filer – åbner i nyt vindue)

”En motorvej via Haslev eller Ulse vil have trafikale fordele for især pendlertrafikken melllem Næstved og København, da motorvejen vil være en genvej i forhold til i dag. Tidsbesparelserne for en trafikant fra Næstved til København vil være større end i undersøgte forslag om udbygning af rute 54, da den samlede strækning vil være ca. 3. km. kortere” .

Vejdirektoratet har aldrig fået lov til at beregne de samfundsøkonomiske fordele ved den Alternative linieføring!

En mere retningsbestemt linieføring mod København vil således have stor betydning for den planlagte udflytning af Udlændingestyrelsen til Næstved, samfærdsel mellem Næstved og det nye Universitets hospital i Køge, den planlagte trafikkorridor Ring 5 samt udbygningen af det store Transportcenter i Køge.

Mit Alternative forslag vil ligeledes kunne flytte de ca. 10.000 trafikanter der daglig benytter rute 54 mod København,  og desuden de  4.000 trafikanter der daglig køre over Holmegårds mose mellem Haslev og Næstved med en til / frakørsel ved Gisselfeldvej.

Da der er reserveret 350 mill. i  h .t. trafikaftalen 2014 til omhandlede vejanlæg, vil jeg foreslå, at der undersøges mulighed for at fuldføre et samlet projekt finansieret i et sammenskruet OPP projekt på samme måde som Motorvejsprojektet Kliplev – Sønderborg blev gennemført     –    eller med Stat, Region Sjælland, Faxe, Stevns og Næstved kommuner foruden de store erhvervsvirksomheder Holmegård glasværk, Royal Unibrew, Faxe Kalk, Haribo lakrids m. fl. som partnere!

Det skulle glæde mig, om I alle vil gennemgår det fremsendte materiale, og jeg hører gerne eventuelle bemærkninger.

Kommentarer