Land og by

42 kommuner kræver ’Rimelig Udligning.nu’

Op imod halvdelen af landets kommuner – deriblandt Faxe – står bag en kraftig opfordring til indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille om ændringer af det kommunale udligningssystem.

Borgere og politikere i Danmark forventer et nogenlunde ens serviceniveau – uanset hvor i landet man bor. Det skal det kommunale udligningssystem give mulighed for ved at fordele pengene, så kommunerne har nogenlunde ens økonomiske vilkår. Fordelingen sker ud fra den enkelte kommunes skattegrundlag og forventede behov for udgifter alt efter borgernes aldersfordeling og sociale udfordringer.

Men udligningssystemet lever ikke op til sit formål, viser en lang række analyser, som seks østjyske kommuner i sammenslutningen ’Rimelig Udligning.nu’ har udarbejdet. Udligningssystemet er så unøjagtigt, at næsten 7 ud af de 18 mia. kr., som systemet flytter rundt med, havner i de forkerte kommunekasser.

Fejlene rammer hver anden kommune i hovedstadsområdet og to ud af tre kommuner i provinsen. Eksempelvis mister Holbæk Kommune årligt 123 mio. kr., Svendborg 176 mio. kr. og Hedensted 154 mio. kr. Det betyder, at borgerne i de ramte kommuner generelt har højere skatteprocenter, samtidigt med at udgifterne til service og anlæg er lavere.

I efteråret kom det frem, at en manglende registrering af udlændinges uddannelsesniveau har kostet især provinskommuner store millionbeløb og uberettiget gavnet København og syv andre kommuner. En regnefejl der angiveligt har betydet at Faxe Kommune er blevet snydt for 52 millioner kroner.

Læs også: Minister skal tage stilling til grov regnefejl

I alt 42 kommuner opfordrer Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille til at ændre dette. Det skal ske i forbindelse med, at Økonomi- og indenrigsministeriet alligevel barsler med ændringer af udligningssystemet. Ved årsskiftet skal det såkaldte Finansieringsudvalg under Økonomi- og Indenrigsministeriet aflevere sine anbefalinger til ændringer. Disse skal så forhandles – og besluttes – i Folketinget i foråret 2018, så ændringerne kan træde i kraft i kommunerne fra og med 2019.

Sammenslutningen af de seks østjyske kommuner bag RimeligUdligning.nu har siden 2008 lavet talrige og meget grundige økonomiske analyser af udligningssystemet, som igennem årene er sendt til Finansieringsudvalget.

Disse analyser har fokuseret på hele udligningssystemet ud fra en saglig og konstruktiv tilgang. Analyserne viser fire centrale systemfejl. Det er disse fejl, som de 42 kommuner nu giver en kraftig opfordring til Økonomi- og indenrigsministeren om at få rettet.

Fejlene bør rettes, så udligningssystemet baseres på kriterier, der langt mere præcist afspejler de reelle forskelle i kommunernes udgiftsbehov. De seks borgmestre i RimeligUdligning.nu udtrykker det således:

– Der er behov for en grundig og samlet revision af de kriterier, der anvendes i systemet i dag, sådan at systemet kan leve op til sit formål. Vi har kun én interesse: At landets kommuner får mere ensartede økonomiske muligheder for at give borgene en nogenlunde ens service – uanset hvor i landet, man bor.

De fire centrale systemfejl er:

  • Der tages ikke fuldt hensyn til forskelle i borgenes aldersfordeling
  • Der er borgere med sociale problemer, der ikke tæller med i udligningen
  • Hvis en kommune har haft råd til at bruge mange penge, for eksempel på grund af tidligere udligningsfejl,
  • ser det ud som om den har et stort behov. Det giver en kunstig høj udligning.
  • Udgifter til udlændinge udlignes tredobbelt.

Læs brev til Økonomi- og indenrigsministeren

Interesserede kan finde uddybende notater og materialer på www.rimeligudligning.nu.

Kommentarer