Haslev

2. Spørgsmål om kommunens forvaltning.

Jeg henviser til 1. ubesvarede spørgsmål af 20. januar 2019. 2. spørgsmål her vedrører overløb og Faxe Kommunes myndighedsansvar.
Skrevet af Fl. Duus Mathiesen
Efter direktørskiftet i Faxe Forsyning har jeg fået oplyst, at der foreligger et klart eksempel på forsømmelse.
I 2001 blev der stillet krav om at rensningsanlægget Levetoftevej med udløb til Gillesbækken skulle installere måleudstyr for overløb.
Det er nu afsløret, at dette ikke er sket.
Altså, hele mere end 18 år er gået uden at myndighedskravet er opfyldt – eller kontrolleret af kommunens administration.
Hver gang jeg har søgt oplysninger hos Faxe Kommune om overløb  har jeg fået standardsvaret: det kan man ikke oplyse.
Det er jo indlysende for Gillesbækkens vedkommende når det krævede måleudstyr ikke er installeret; men det helt store spørgsmål er hvordan kan det ske i 18 år!
Det er intet mindre end opsigtsvækkende henset til den intense offentlige debat om problemet overløb i Faxe Kommune.
I de forløbne 18 år har ansvaret i en periode entydigt været placeret hos Faxe Kommune.
Hvordan kan det forekomme, at kommunen  så længe undlader at følge op på dette forhold – ikke mindst henset til emnets bevågenhed offentligt.
Det her kan jo rokke alvorligt ved troværdigheden af grundlaget for de udstedte påbud jf. spildevandsplanen mv.
Jeg beder tidligere og nuværende  borgmestre og bestyrelsesformænd:  Knud Erik Hansen og Ole Vive samt ikke mindst den ansvarlige fagdirektør, kommunaldirektør Thomas Eriksen om at forholde sig til dette.

Kommentarer