Debat

120.000 nye indbyggere i Faxe!

– men ikke nogen forøgelse af spildevandskapaciteten!

Hvordan kan det dog hænge sammen at en tredobling af indbyggertallet kan godkendes af forvaltningen, uden en udbygning af renseanlæggene?

Indsendt af Lars Folmann, Ulstrupvej 6, 4682 Tureby. Kandidat til kommunalbestyrelsen i Faxe og regionsrådet i Sjælland.

Det kan det fordi de er nogle svin… altså de nye ”indbyggere” i kommunen.

Forvaltningen har godkendt denne årlige produktionsforøgelse i kommune, uden nogen som helst saglig vurdering af miljøpåvirkningen!

Anatomien i en gris ligner til forveksling et menneske og således også belastningen den tilfører lokalområdet.

Samtidigt har 1500 ejendomme i Faxe kommune fået påbud om at rense deres spildevand, en udgift der løber op i små 200 mio. kr. Disse påbud kræver ifølge loven en nøje vurdering, før man som myndighed må gribe så voldsomt ind i borgernes liv og økonomi. Jeg har som den eneste af de over 30 tusind påbud der er uddelt på landsplan, betvivlet lovligheden af påbuddet og stævnet Faxe kommune, for at få den ”tredje statsmagts” udtalelse, så dette spørgsmål om lovlighed kan blive afgjort en gang for alle.

Sagen som er under forberedelse ved retten i Næstved er ved at udarte sig til en parodi, i det Faxe kommune prøver at få sagen afvist på en ”procedurefejl”!  Kommunalbestyrelsen i Faxe beviser med denne fremgangsmåde, at flertallet er miljøhyklere og overlader det beskidte arbejde til forvaltningen. Jeg er dog fortrøstningsfuld og anser deres handlemåde som en panisk reaktion på, at de måske ikke har så god en sag, som både borgmester og udvalgsformand Ivan Lilleng ellers har ytret i offentligheden.

Jeg ser frem til mødet med Faxe kommune i byretten og opfordre alle der er ”påbudsramt” at afvente dommen og lader det samtidigt være op til borgerne i Faxe at dømme byrådets generelle miljøpolitik i kommunen.

Kommentarer